Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Pohony a převodovky pro dopravníky > AC motory DRE/DRS | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie AC motory DRE/DRS

 

 

 

Dodává vše pro pohony, motory i převodovky. Nabízíme aplikační software, vizualizaci technologických procesů, uvádění aplikací do provozu a 24h servis.

 

 

 

Více o firmě >>>

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Sídlo:
Praha 6 - Vokovice, Lužná 591,160 00
Česká republika
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
25120581
DIČ: CZ25120581
Spisová značka:
C 51403 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku:
11. dubna 1997
Webová stránka: www.sew-eurodrive.cz

 

 

 

AC motory DRE/DRS

 

Vaše výhody:


 

  • velmi snadná konfigurace a navržení pohonu
  • konfigurace všech variant motorů pouze z jedné konstrukční řady
  • Výkonový rozsah
    • standardní motory: 0,09 ... 200 kW
    • energeticky úsporné motory: 0,75 ... 160 / 200 kW
  • Ještě více možností, ještě méně omezení
  • Úspora místa a nákladů díky kompaktní stavbě
  • Perspektiva do budoucna i z hlediska politiky životního prostředí (normy)
  • Snížení ceny u energeticky úsporných motorů díky integraci. Energeticky úsporné motory pro třídy účinnosti: Standard Efficiency, High Efficiency, Premium Efficiency
  • Snížení ceny výběrem různých velikostí brzd: až 3 velikosti brzdy pro každou konstrukční velikost motoru
  • Vestavěný snímač otáček plně integrovaný v motoru


 


 

Nový modulární systém třífázových asynchronních motorů SEW-EURODRIVE je novinka založená na osvědčené aktuální konstrukční řadě motorů.


 

Ve vývoji energeticky úsporných motorů se firmě SEW-EURODRIVE v roce 2002 jako celosvětově prvnímu průmyslovému podniku podařilo aplikovat technologii tlakového lití mědi v průmyslové velkosériové výrobě.


 

Modulární systém motorů DR samozřejmě obsahuje 3 provedení energeticky úsporných motorů (IE1, IE2 a IE3) a navíc nabízí perfektní koncepci pro brzdy – až 3 různé konstrukční velikosti brzdy v závislosti na velikosti motoru. Dále přináší cenově výhodné snímače integrované v motoru Motory DR podporují veškeré celosvětové standardy a již dnes vyhovují požadavkům nových částí motorové normy IEC.


 

Pro projektanty a uživatele přinášejí celou řadu jedinečných výhod. Jediná konstrukční řada pro miliony kombinací pohonů.


 

Premium Efficiency
IE3
Evropa, Austrálie, Nový Zéland, USA a Kanada
  • Nejvyšší účinnost
  • Třífázové motory typu DRP (energeticky úsporné motory): velikost motoru 90 a větší: 0,75 ... 160 kW
  • Tlakově odlitá klec rotoru z hliníku nebo mědi
High Efficiency
IE2
Evropa, Austrálie, Nový Zéland, USA, Kanada, Brazílie, Korea, Čína
  • Vysoká účinnost
  • Třífázové motory typu DRE (energeticky úsporné motory): velikost motoru 80 a větší: 0,75 ... 200 kW
  • Tlakově odlitá klec rotoru z hliníku nebo mědi
Standard Efficiency
IE1
Evropa (do roku 2011), Asie, Afrika, střední a jižní Amerika kromě Brazílie
  • Zvýšená účinnost
  • Třífázové motory typu DRS (standardní motory): velikost motoru 71 a větší: 0,37 ... 200 kW
  • Tlakově odlitá klec rotoru z hliníku nebo mědi


 

Konstrukční řada DRS
Provedení DRS v modulárním systému motorů řady DR je motor, který splňuje standard z hlediska účinnosti. Motory jsou podle IEC 60034 T30 označeny značkou IE1.
Konstrukční velikosti
71 ... 225, 315
Délky
K, S, M, MC, L, LC
Výkony, 4pólové
0,37 ... 55, 110 ... 200 kW
Frekvence
50, 60 a 50/60
Logo Efficiency
mezinárodní
IE1

Konstrukční řada DRE
Provedení DRE v modulárním systému motorů řady DR je motor, který splňuje požadavek vysoké efektivity (high efficiency). Motory jsou podle IEC 60034 T30 označeny značkou IE2.
Konstrukční velikosti
80 ... 225, 315
Délky
K, S, M, MC, L, LC
Výkony, 4pólové
0,75 ... 45, 110 ... 200 kW
Frekvence
50, 60 a 50/60
Logo Efficiency
mezinárodní
IE2
Severní Amerika1
CSAe, ee

Konstrukční řada DRP
Provedení DRP v modulárním systému motorů řady DR je motor, který splňuje požadavek velmi vysoké efektivity (premium efficiency). Motory jsou podle IEC 60034 T30 označeny značkou IE3.
Konstrukční velikosti
90 ... 225, 315
Délky
K, S, M, MC, L, LC
Výkony, 4pólové
0,75 ... 37, 90 ... 160 kW
Frekvence
50, 60 a 50/60
Logo Efficiency
mezinárodní
IE3
Severní Amerika1
CSAe, ee

 

Brzdy BE jsou založeny na velice úspěšném modelu BM(G), v některých aspektech však byly zdokonaleny. S velikostí motoru dosud byla neoddělitelně spojena i velikost brzdy. „Menší“ brzdu bylo možné získat pouze snížením brzdného momentu pomocí změny brzdových pružin.


 

Nové kombinace motorů DR s brzdami BE již tímto pravidlem nejsou omezeny. Motor DR je možné kombinovat se 2 nebo 3 velikostmi brzd BE.


 

Podle nároků na brzdný moment nebo brzdnou práci je možné motor DR zkombinovat s optimální brzdou BE.


 

Způsob nástavby brzdy na motory od konstrukční velikosti 90 přitom přináší ještě jednu novinku. Samotná brzda je namontována na třecí desce, která je připevněna pouze ke štítu ložiska. Jednotku je tak možné jednoduše demontovat a vyměnit– i za větší nebo menší brzdu.

Výběr z možných kombinací brzd

Typ motoru
Typ brzdy
Wges
Odstupňování brzdného momentu
[106 J]
[Nm]
...
...
...
...
             
DR.90
BE1
120
5
7
10
         
BE2
165
 
7
10
14
20
     
BE5
260
     
14
20
28
40
 
DR.100
BE2
165
   
10
14
20
     
BE5
260
     
14
20
28
40
55
...
...
...
...
             
 

 

Jedinečné jsou nové vestavěné snímače v rámci modulárního systému DR. Namísto nástavbového snímače na straně b na víku ventilátoru je nyní možné snímač umístit mezi štít ložiska a ventilátor. Tím se zabrání jindy obvyklému prodloužení celé sestavy o délku nástavbového snímače.


Vestavěný snímač
EI7C
EI76
EI72
EI71
Druh signálu
HTL (protitakt)
Periody na otáčku
A, B
24
6
2
1
C
0
0
0
0
Konstrukční velikosti motoru DR
71 ... 132
Připojení
Svorkovnice ve svorkové skříni nebo 8pólový konektor M12
 

 

Doplňkových provedení motorů a brzdových motorů DR je k dispozici velké množství. Pro lepší přehlednost byla tato provedení seřazena do skupin


Druh
Popis
Mechanické nástavby
Všechna provedení, která je možné s přídavnými prvky namontovat na motor DR:
BE..
Brzda s uvedením velikosti, kalibrace v kroku po 10 Nm
HF, HR
Ruční odbrzdění, trvalé nebo samočinně vratné
/RS
Uzávěr zpětného chodu namísto brzdy
/MSW
MOVI-SWITCH®, integrovaná spínací a ochranná funkce
/MM..
MOVIMOT®, integrovaný frekvenční měnič
Teplotní snímač, měření teploty
Všechna provedení, která jsou dodávána s doplňkovými prvky ve vinutí:
/TF
3 teplotní snímače (termistor nebo odpor PTC) v řadě
/TH
3 termostaty (bimetalové spínače) v řadě
/KY
1 teplotní senzor KTY84-130
/PT
1 nebo 3 teplotní senzor(y) PT100
Ventilace
Všechna provedení, která jsou vybavena funkcí chlazení / vzduchování / ventilace na motoru DR:
/V
Externí ventilátor, IP66, napěťový rozsah AC nebo DC
/Z
Přídavný setrvačník (těžký ventilátor)
/AL
Kovový ventilátor
/U
Bez ventilace (pouze bez ventilátoru)
/OL
Bez ventilace (uzavřená strana B)
/LF
Vzduchový filtr
/C
Ochranná střecha
Uložení
Všechna provedení, která jsou u konstrukční velikosti DR315 vybavena funkcí uložení:
/NS
Domazávací zařízení
/ERF
Zesílené uložení pro vysoké radiální síly (pouze s NS)
/NIB
Izolované uložení (strana B)
Připojení
Všechna provedení, která jsou vybavena funkcí alternativ připojení:
/IS
Integrovaný konektor
/AS.. atd.
Nástavbové konektory různých druhů
/KCC
Řadová svorka s klecovými tažnými pružinami
/KC1
Připojení elektrické závěsné dráhy v souladu s C1 (VDI RL 3643)
Snímač
Všechna provedení, která jsou vybavena nástavbovými snímači pro různá elektrická rozhraní:
/ES7.
Nástavbové snímače DR71 ... 132
/EG7.
Nástavbové snímače DR160 ... 225
/XV..
Nástavba nebo nástavbové zařízení pro snímače, které nejsou součástí portfolia SEW
Senzory
Všechna provedení, která jsou vybavena funkcí Condition Monitoring:
/DUB
Monitorování brzdy a jejího opotřebení během funkce
/DUV
Monitorování chvění
Ostatní
Ostatní provedení
/DH
Otvory pro odvod kondenzátu
/2W
Druhý konec hřídele na motoru / brzdovém motoru
/RI
Zesílená izolace vinutí pro provoz na frekvenčním měniči při napětí > AC 500 V
 


 


Provedení DRL
Pro dosažení vysoké přetížitelnosti každého motoru DR je vhodné toto provedení určené pro vysoká dynamická zatížení. Toto provedení tak odpovídá parametrům asynchronního servomotoru.
Provedení DRL v modulárním systému DR odpovídá motoru, který splňuje standard z hlediska účinnosti. Motory jsou podle IEC 60034 T30 označeny značkou IE1.
Dynamic packet 1
Dynamic packet 2
Dynamic packet 3
~ 200 % Mdyn / MN
~ 300 % Mdyn / MN
~ 350% Mdyn / MN
Krouticí momenty MN
2,5…350 Nm
Konstrukční velikosti
71 ... 225
Délky
S, M, MC, L, LC
Třídy otáček
1 200, 1 700, 2 300, 3 000 min–1

Provedení DRK
Provedení DRK v modulárním systému DR odpovídá jednofázovému motoru, který je možné provozovat v jednofázové síti (namísto běžné třífázové sítě). Motor se dodává v provedení s provozním kondenzátorem CB.
Konstrukční velikosti
71 ... 160
Délky
S, M, L
Výkony, 4pólové
0,25 ... 1,5 kW
Frekvence
50 Hz

Provedení DRM
Provedení DRM v modulárním systému DR představuje 12pólový motor, který je možné na 3fázové síti provozovat z tepelného hlediska dlouhodobě bezpečně i při zablokovaném rotoru. Obvyklé označení „Třífázový motor s klidovým momentem“ zůstává zachováno i u řady DRM.
Každý třífázový motor je nabízen se dvěma jmenovitými krouticími momenty. Jmenovitý moment 2 může odpovídat 3násobku jmenovitého momentu 1, ale buď pouze se spínací dobou S3/15 % nebo v dlouhodobém provozu S1 pouze s externím ventilátorem.
Konstrukční velikosti
71 ... 160
Délky
S, M, L
Jmenovitá hodnota 1
S1
0,4 ... 3 Nm
Jmenovitá hodnota 2
S3/15 nebo S1 s externím ventilátorem
1,2 ... 9 Nm

 


Provedení
Konstrukční velikost
71
80
90
100
112
132
DRS
Účinnost Standard
DRS71
DRS80
DRS90
DRS100
DRS112
DRS132
DRE
Účinnost High Efficiency
DRE80
DRE90
DRE100
DRE112
DRE132
DRP
Účinnost Premium Efficiency
DRP90
DRP100
DRP112
DRP132
DRL
Vysoká dynamika
DRL71
DRL80
DRL90
DRL100
DRL112
DRL132
DRM
Třífázový motor s klidovým momentem
DRM71
DRM80
DRM90
DRM100
DRM112
DRM132
DRK
Jednofázový motor
DRK71
DRK80
DRK90
 

Provedení
Konstrukční velikost
160
180
200
225
315
DRS
Účinnost Standard
DRS160
DRS180
DRS200
DRS225
DRS315
DRE
Účinnost High Efficiency
DRE160
DRE180
DRE200
DRE225
DRE315
DRP
Účinnost Premium Efficiency
DRP160
DRP180
DRP200
DRP225
DRP315
DRL
Vysoká dynamika
DRL160
DRL180
DRL200
DRL225
DRM
Třífázový motor s klidovým momentem
DRM160
 

 


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/ac-motory-dre-drs.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion