Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy > Hlubinné doly (Hlubinná těžba) > Doprava dlouhého materiálu | SE-MI Technology, a.s.

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Doprava dlouhého materiálu


 

Výroba pásových, hřeblových a speciálních dopravníků včetně prodeje převodovek a motorů. Nabízíme také válečkové tratě a technologické linky, včetně příslušenství a náhradních dílů. Poskytujeme také služby v oblasti třískového obrábění kovů.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

Zařízení slouží k dopravě dlouhého materiálu v kontejnerech do dolů. Mohou to být kontejnery umístěné v kleci, nebo zavěšené pod klecí. Materiál se dopravuje v klanicových vozech z povrchu na místo použití v dole bez překládání.

 

Kontejner trvale zavěšený v kleci se používá u těžních zařízení, která slouží výhradně pro dopravu materiálu, případně u těžních zařízení jednočinných, kde místo vyrovnávacího závaží lze zabudovat speciální klec s kontejnerem. Kontejnerová klec může obsahovat i jednu horní etáž pro dopravu lidí. Kontejner zavěšený pod klecí se používá tam, kde se nevyžaduje pravidelná kapacitní doprava materiálu. Kontejner se pod klec zavěšuje jen v případech jeho používání.

 

Zařízení slouží k dopravě dlouhého materiálu v kontejnerech do dolů. Mohou to být kontejnery umístěné v kleci, nebo zavěšené pod klecí. Materiál se dopravuje v klanicových vozech z povrchu na místo použití v dole bez překládání.

Kontejner trvale zavěšený v kleci se používá u těžních zařízení, která slouží výhradně pro dopravu materiálu, případně u těžních zařízení jednočinných, kde místo vyrovnávacího závaží lze zabudovat speciální klec s kontejnerem. Kontejnerová klec může obsahovat i jednu horní etáž pro dopravu lidí. Kontejner zavěšený pod klecí se používá tam, kde se nevyžaduje pravidelná kapacitní doprava materiálu. Kontejner se pod klec zavěšuje jen v případech jeho používání.

 

Funkce: Kontejner trvale zavěšený v kleci – po dojezdu kontejnerové klece na důlní patro se provede odaretování kontejneru v kleci a jeho zavěšení na výklopné zařízení. Dalším pozvolným popouštění se kontejner natáčí ze svislé do vodorovné polohy. Po ukončení manipulace se na kratší stranu sklopí můstky, odaretuje se klanicový vůz s nákladem a vytáhne se z kontejneru. Zpětnou manipulací se kontejner uvede do svislého stavu a po aretaci jeho polohy v kleci je možno započíst nový cyklus dopravy. Kontejner ovládaný vzduchovým vrátkem v hlavě klece se po připojení ke vzduchu spouští a zvedá pomocí kladkového lanového převodu.

 

Přední vodící kola kontejneru jsou vedena křivkou v kleci, zadní jsou pojezdová po koleji v kleci a ohlubně nebo patra.Kontejner zavěšený pod klecí je nutno pro případy jeho používání nejdříve zavěsit do speciálních závěsů. Jeho manipulace je shodná, jako ve výše uvedeném prvém případě.

 

Technické parametry:
 

  • klec rozměrové parametry jsou dány profilem těžní zátyně jámy a délce kontejneru
  • kontejner pro klanicový vůz a materiál délky 6 m
  • zatížení 2–3 t
     

Bezpečnost: Zařízení musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb.

 

Dodávka: Zařízení se dodává opatřeno ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Vybavení klece jako kolová vedení, zábradlí, stříška a pod. se dodávají samostatně. Součástí dodávky je průvodní dokumentace : sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami.

 

Montáž: Montáž musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracem vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy a ověření funkce dle určení vedení organizace.


Zdroj dat
http://www.se-mi.cz/vyrobni-program/zarizeni-pro-doly/vertikalni-doprava/doprava-dlouheho-materialu/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion