Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Dopravní nádoby

                                  

 

 

 

 

Projektování, montáže, výroba a dodávka těžních strojů a zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných dolech. Nabízíme těžní stroje s třecím kotoučem, systémy důlní signalizace, komunikační systémy z dopravních nádob, klece, vyrovnávače tahů lan, automatické plnící a výsypné stanice skipů.

 

 

Registrovat společnost >>>

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

INCO engineering, s.r.o.
Sídlo:

Praha 3, Sladkovského nám. 312/2, PSČ 13000

Česká republika

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

 

INCO engineering, s.r.o.

INCO engineering, s.r.o. není registrovanou společností portálu i-TES...

 

Klece

Klece konstruované pro dopravu osob, těžbu pomocí důlních vozů a pro dopravu materiálu jsou vyráběny v širokém rozpětí rozměrů a užitečných zatížení podle přání a potřeby zákazníka. Jsou to vesměs svařované nedělené konstrukce, nebo v případě velkých rozměrů jsou provedeny jako dělené pro usnadnění transportu. Dodávány jsou klece jednoetážové až čtyřetážové s užitečným zatížením od 2500 kg do 16000 kg. Největší – velkokapacitní - klece dosahují půdorysných rozměrů až 1840 x 6250 mm (resp. 1960 x 6100 mm) a ve svých čtyřech etážích umožňují dopravu až 240 osob při jedné jízdě, nebo dopravu mimořádně velkých předmětů, protože díky výsuvným či sklopným podlahám činí vnitřní výška až 10000 mm. Jejich užitečné zatížení dosahuje až 23000 kg. Klece mohou být rovněž upraveny pro transport materiálu v podvěsu pod patou klece. 

Vedení klecí je dvoubodové boční, nebo čelní, v případě velkokapacitních klecí zpravidla čtyřbodové. K vedení slouží kluzná vodítka, nebo odpružená kolová vedení. Pro dopravu osob jsou jednotlivé etáže opatřeny odnímatelnými, či shrnovacími dvířky. Dalším prvkem výbavy je havarijní brzdové – zachycovací - zařízení, které samočinně aktivuje klínové zachycovače nádoby v případě odlehčení závěsné desky. Podlahy etáží jsou vybaveny kolejemi

pro dopravu důlních vozů, k jejichž fixaci slouží za jízdy aretační zařízení. Na hlavě klecí je vytvořena plošina pro účely revizní jízdy, která je opatřena demontovatelnou bezpečnostní stříškou a  ochranným zábradlím s okopovými plechy.

     

Hlava klece je vybavena závěsnou deskou pro instalaci potřebného počtu horních závěsných prvků. Pod patou klece jsou nosníky umožňující případnou instalaci potřebného počtu závěsů vyrovnávacích lan. Pod hlavou a pod patou klece jsou patky pro možnost podložení nádoby nebo postavení nádoby na sklopných podpěrách.

     

Klece jsou expedovány s protikorozní finální úpravou - epoxidovým nátěrem, 2x základní, 2x vrchní vrstva. Minimální celková tloušťka nátěru činí 160 mikronů.

 

Skipy

     

Skipové nádoby, určené pro dopravu sypké rubaniny, jsou konstruovány jako dvouplášťové či jednoplášťové z vysokopevnostních materiálů. V závislosti na jejich rozměrech je provedení nádob nedělené, či dělené. Z hlediska směru plnění a vyprazdňování je možné provedení jednosměrné, či protisměrné. Dodáváno je široké rozpětí velikostí, přičemž provedení a rozměry jsou odvislé od přání zákazníka. Užitečné zatížení lze volit od 1500 kg do 50000 kg.

Vedení skipů je čelní či boční za pomoci odpružených nebo neodpružených kolových vedení v kombinaci s bezpečnostními kluznými vodítky. U dvouplášťového provedení je zásobník skipu vyložen vyměnnými otěruvzdornými plechy, u jednoplášťového provedení je zásobník zhotoven z ocelových plechů o minimální tvrdosti 450 HB. U skipů je volitelné konstrukční provedení spodního uzávěru. Běžně užíván je typ gilotinového uzávěru, pákový uzávěr, nebo kolébkové uzávěry. Na přání zákazníka je možné dodat skip i s jiným typem uzávěru.

Na hlavě skipu je zhotovena plošina pro potřeby revizní jízdy. Plošina je opatřena ochranným zábradlím s okopovými plechy a demontovatelnou ochrannou stříškou. Spodní část skipu pod šikmým dnem zásobníku může být upravena na uzavřenou kabinu pro dopravu až 6 osob. 

Závěsná deska hlavy skipu slouží k instalaci potřebného počtu horních závěsných prvků. Pod patou skipu jsou nosníky pro závěsy vyrovnávacích lan. Skip je vybaven patkami pro podložení nádoby nebo postavení nádoby na sklopných podpěrách. 
     

Skipové nádoby jsou ve výrobě opatřeny protikorozní finální úpravou - epoxidovým nátěrem, 2x základní, 2x vrchní vrstva. Minimální celková tloušťka nátěru činí 160 mikronů.

 

Skipoklece

     

Skipoklece jsou určeny pro kombinované užití nádoby ve funkci klece pro dopravu osob a materiálu a ve funkci skipu pro dopravu sypké rubaniny v zásobníku. Kombinováno je zpravidla zásobníkové těleso s jednou či více etážemi. Konkrétní provedení skipoklece je plně závislé na dispozici jámy a požadavcích zákazníka. Pro provedení skipoklecí platí vesměs co je uvedeno v popisu klecí a skipů v předchozích odstavcích.

  Skipy  
     
  2  

 

Protizávaží

     

Protizávaží slouží při jednočinném provozu těžního zařízení k vyvážení klece či skipu. Jeho hmotnost je obvykle volena jako součet hmotnosti vyvažované prázdné nádoby a poloviny jejího užitečného zatížení. Protizávaží jsou vesměs šroubovaného nebo svařovaného provedení, přičemž jejich nosný rám je z válcovaných profilů. Pro získání potřebné provozní hmotnosti je nosný rám vyplněn tvarovými ocelovými plechy – zátěžovými deskami. Provozní hmotnost lze v případě potřeby měnit přidáváním nebo ubíráním zátěžových desek. Protizávaží jsou vedena v průvodnicích  kolovým vedením a pevnými vodítky.  Instalace horních a spodních závěsných prvků je řešena obdobně jako u klecí a skipů. 
 

Pro provádění revize jámy a průvodnic může být ve spodní části protizávaží prostor pro mimořádnou jízdu osob. Kromě toho může být nádoba protizávaží na přání zákazníka kombinována s jednou či více etážemi pro řádnou dopravu osob. Toto řešení nachází uplatnění zejména u jednočinné skipové těžby, kdy je doprava osob zajišťována pomocí protizávaží. Pod hlavou jsou patky pro podložení nebo postavení nádoby protizávaží na sklopných podpěrách. 

Každé protizávaží je před expedicí opatřeno epoxidovým nátěrem, 2x základní, 2x vrchní vrstva. Minimální tloušťka nátěru (celková) 160 μm.

  3  
  1  


Zdroj dat
http://www.inco-p.cz/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion