Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dopravníky > Technologické celky - Dopravníkové systémy > Dopravníky | AB Technology, s.r.o.

Nezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Dopravníky

 

Prodáváme dopravní pásy na dopravníky, dopravníkové řemeny, stěrače a příslušenství. Zajišťujeme NON-STOP servis pásových dopravníků, spojování pásů, pogumování válců. Nabízíme magnetické separátory a stěrače s břity z tvrdokovu a výrobu dopravníků.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:POZOR!


Společnost ukončila svou činnost.


Nyní vystupuje pod novým obchodním názvem:

Techbelt s.r.o.

 

 

pokračovat na profil Techbelt s.r.o. >>>

Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Spisová značka:
Datum vzniku:
Webová stránka:

 

 


 

 

 

  

 

Návrhy různých dopravníků

 


 

Nabízíme dopravníky různých konstrukcí: plnonosníkové, příhradové, profilové, mostní konstrukce s ochozí lávkou a jiné. Na základě Vaší poptávky provedeme návrh nejvhodnějšího provedení – pásový, modulární, šnekový, flexowelový, dvojitý strmý, řetězový, redler, elevátor, válečková trať.

 

Výrobu provádíme dle naší vlastní konstrukce v CAD Pro/ENGINEER wildfire 5.0/Creo, případně na základě dodané dokumentace. Vyrobená zařízení instalujeme na klíč. K veškerým výrobkům vypracujeme kompletní potřebnou dokumentaci. Záruční a pozáruční servis je samozřejmostí. V případě zájmu zajistíme kompletní projekt, statické výpočty, geodetické zaměření atd.

 

Naše spolupráce probíhá především s provozy- těžba a zpracování nerostných surovin, hutní průmysl, energetický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělský průmysl, chemický průmysl, výroba veškerého stavebního materiálu a stavebních hmot, dřevozpracující průmysl, v neposlední řadě však také provozy zabývající se recyklací všeho druhu.

 

 

Námi vyráběná technologická zařízení:

 • Pro dopravu, dávkování, vážení a skladování sypkých a kusovitých materiálů
 • Separační linky (mezi nejčastěji separované materiály patří kovy, sklo, plasty a papír)
 • Posklizňové linky (shazovací vozíky)
 • Systémy pro přepravu betonových směsí a jejich dávkování
 • Ocelové konstrukce, schodiště, obslužné lávky
 • Zásobníky (kamenivo, písek, dřevo odpad, zemina, recykláty, atd.)
 • Magnetické separátory kovů
 • Dávkování, vážení, detekce kovů
 • Zvedací plošiny
 • Šoupátkové uzávěry,rozdělovací klapky (včetně obložení tvrdokovem)
 • Vibrační třidiče (menších výkonů)
 • Shrnovací pluhy šikmé a šípové (pneumatické, servopohon,ruční)
 • Vyhrnovací vozíky (v hlubinných zásobnících)

 

Z důvodu nárustu výroby, zkvalitňování služeb a výrobků naše společnost zakoupila konstrukční CAD CAM systém.

 

Pro/ENGINEER je základní konstrukční řešení systému Product Development System od společnosti PTC. Dokáže navrhnout formu, vlastnosti a funkce výrobků. Tvůrčí týmy mají díky dokonalému webovému propojení přístup ke zdrojům, informacím a funkcím, které potřebují – od koncepčního návrhu přes detailní konstrukci výrobku a vývoj výrobních nástrojů až po výrobu. V systému Pro/ENGINEER Creo mají vysoce kvalitní modely plnou asociativitu, takže změny provedené v kterékoliv fázi vývoje se automaticky promítají do všech výskytů výrobku. To vše je třeba k dosažení přesného digitálního výrobku, který potřebujete před provedením značné investice do získání zdrojů, výrobních kapacit a zahájení výroby.

 

Kromě výroby nových dopravníků provádíme opravy, úpravy a rekonstrukce stávajících zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků, expertizy týkající se problematiky dopravních pásů a příslušenství dopravníků.
<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

Výroba dopravníků, válečků, pražců, dopravních pásů, transportních systémů. Společnost dodává stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

<<< více  o firmě

Všechny výrobky a služby >>>

Výrobky a služby v dané kategorii:


 

 

 

RNDr. Jaroslav jochman Analýza dopravních pásů, expertýzy

 

Expert portálu i-TES na danou problematiku

RNDr. Jaroslav Jochman

jochman.jaroslav@vvvmost.cz

+420 777 748 205

 

 

 

 

 

 

 


Zdroj dat
http://www.abtechnology.cz/index.php/dopravniky/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion