Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Drtič uhlí - DUF2

 

Zaměřujeme se na stavby a opravy strojů s mechanickým pohonem určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich technologií. Zajišťujeme dodávky náhradních dílů a závěsných lokomotiv.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

Drtiče univerzální DUF2-P1, DUF2-P2, DUF2-P5, DUF2-P6, DUF2-P7 a DUF2-P8 (dále jen drtiče) jsou určeny pro drcení uhlí a kamene do pevnosti 130 MPa. Umisťují se na důlní chodbě do tratě sběrného hřeblového dopravníku.

 

Drtiče je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle Nařízení vlády č. NV 23/2003 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 94/9/ES) je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2. Drtiče splňují požadavky NV 176/2008 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/42/ES).

 

Drtič je sestaven z několika hlavních částí, které jsou vzájemně sešroubovány. Vstupní a výstupní část je přírubově připevněna na střední část, ve které je v ložiskových domcích uložen drtící buben se setrvačníkem. Polohu drtícího bubnu lze ve vertikálním směru seřídit a tím nastavit kusovitost drceného materiálu. Drticí buben je osazen drtícími dláty, která jsou po opotřebení vyměnitelná. Poháněcí elektromotor je umístěn na výstupní části drtiče. Je zajištěna možnost montáže pohonu s motorem z pravé, nebo levé strany (při pohledu na drtič ve směru pohybu dopravovaného materiálu) podle konkrétní potřeby v dole. Převod na setrvačník drtícího bubnu je proveden pomocí klínových řemenů. Žlaby profilu hřeblového dopravníku jsou po celé délce drtiče zesíleny.
Posun horniny drtičem je zajištěn hřeblovým dopravníkem, do jehož trasy je drtič vložen.

 

Spolupráce drtiče, sběrného hřeblového dopravníku a zkrápění je řízena automatikou. Při přetížení nebo zahlcení tratě je zajištěno automatické zastavení chodu drtiče a následně sběrného hřeblového dopravníku. Sestavu ovládací automatiky je možné doplnit zařízením chránící osoby pohybující se v blízkosti drtiče proti vtažení do drtiče.

Pro bližší technické informace kontaktujte naše obchodní oddělení.


Zdroj dat
http://www.ferrit.cz/cs/produkty/duf2


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion