Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy > Hlubinné doly (Hlubinná těžba) > Důlní lokomotiva závěsná - DLZ110F-II | FERRIT s.r.o.

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Důlní lokomotiva závěsná - DLZ110F-II

 

Zaměřujeme se na stavby a opravy strojů s mechanickým pohonem určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich technologií. Zajišťujeme dodávky náhradních dílů a závěsných lokomotiv.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

Důlní dieselová závěsná lokomotiva typu DLZ110F-II je trakční prostředek určený pro přepravu vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze profilu I 155 v horizontální rovině a v úklonech do 30 stupňů.

Lokomotivu je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle Nařízení vlády č. NV 23/2003 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 94/9/ES) je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2. Lokomotiva splňuje požadavky NV 176/2008 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/42/ES).

 

Základní částí lokomotivy jsou dvě kabiny, motorová část s dvěma hnacími jednotkami a jedna až pět přídavných hnacích jednotek.

Motorovou část tvoří dieselový motor a hydraulický pohon. Motor je čtyřdobý, čtyřválcový. Je upraven pro použití v důlních podmínkách ochranou sacího a výfukového traktu zařízením zamezujícím iniciaci výbuchu metanu a jeho přenesení do nechráněné atmosféry. Výfukové plyny jsou chlazeny vodou ve speciální výfukové skříni tak, aby jejich výstupní teplota nepřesáhla 70°C. Spouštění motoru se provádí hydraulickým startérem.

 

Pracovní režim lokomotivy, rychlost, ujeté motohodiny, tlakové a teplotní hodnoty dieselhydraulického agregátu jsou sledovány elektronickým kontrolním a bezpečnostním systémem. Při překročení určených hodnot dojde k vypnutí motoru a zastavení nebo zabrzdění lokomotivy.

 

Hnací jednotka tvoří konečný trakční prvek, zajišťující přenos kroutícího momentu na hnací kladky s polyuretanovou třecí vrstvou a kolej, po které se lokomotiva pohybuje. Hnací jednotka je tvořena dvěma pomaloběžnými hydromotory a odlehčovací stacionární brzdou s funkcí brzdy havarijní. Při překročení nastavené rychlosti se tento brzdový systém automaticky iniciuje a lokomotivu zabrzdí.

Pro bližší technické informace kontaktujte naše obchodní oddělení.


Zdroj dat
http://www.ferrit.cz/cs/produkty/dlz110f-ii


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion