Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy > Hlubinné doly (Hlubinná těžba) > Hydraulické vyrovnávače tahů | SE-MI Technology, a.s.

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Hydraulické vyrovnávače tahů


 

Výroba pásových, hřeblových a speciálních dopravníků včetně prodeje převodovek a motorů. Nabízíme také válečkové tratě a technologické linky, včetně příslušenství a náhradních dílů. Poskytujeme také služby v oblasti třískového obrábění kovů.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

Hydraulický vyrovnávač tahu slouží k vyrovnání tahů v lanech u vícelanových těžních strojů s třecím kotoučem, které vznikají při provozu vlivem rozdílného prodloužení lan jejich toleranční tuhosti nebo nestejným průměrem lanových drážek třecího kotouče. K těžnímu zařízení se dodává kompletní příslušná souprava vyrovnávače dle počtu lan se vzájemným hydraulickým propojením válců, ventily, manometry a zásobníkem hydraulického oleje.

 

Vyrovnání tahů v lanech spočívá na principu shodných tlaků ve válcích ( daných zatížením) jejich vzájemným hydraulickým propojením při možnosti rozdílného zdvihu jednotlivých válců, což odpovídá rozdílné délce převinutých lan. Vyrovnání tahů je umožněno jen do vyčerpání zdvihu, pak musí následovat krácení lana v úvazku.

 

Provozní sada vyrovnávačů je tvořena shodným počtem válců (1) jako těžních lan. Válec (1) sestává ze dvou postranic horních (2) a dvou dolních (3), které jsou na jedné straně opatřeny hlavou s okem pro závěsné čepy (6,7) a na druhé straně šroubovaným kulovým ložiskem (4), mezi něž je vložen pracovní hydraulický válec (5). Jednotlivé válce (5) jsou vzájemně hydraulicky propojeny (8), k němuž patří hadice, šroubení, rozváděcí kostky, sada ovládacích ventilů, tlakoměr a zásobníková nádržka (9) hydraulického oleje, která je umístěna včetně ventilů a kostek na nosné konzole (10).

 

Bezpečnost: Výrobek splňuje požadavky vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č.415/2003 Sb., bezpečnost mechanických nosných dílů vyrovnávače je min. 7-násobná proti typovému statickému zatížení.

 

Dodávka: Souprava vyrovnávače tahu se dodává demontována na samostatné kompletní díly a propojení. Ocelová konstrukce je opatřena ochranným nátěrem. K dodávce se přikládá jedna sada ND těsnění pracovního válce. Součástí dodávky je průvodní dokumentace : sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce, doložené atesty materiálů, zkušebními protokoly a statickým výpočtem.

 

Montáž, seřízení, údržba: Základní montáž a vyzkoušení funkce je provedena ve výrobním závodě. Provozní montáž musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracem vedením organizace, kteří postupují podle technické dokumentace výrobce.

 

Doprava, skladování: Výrobek se expeduje EXW sídla výrobce. Skladování je doporučeno v krytém suchém prostředí s teplotou nad 5ºC.

 

Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu, nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost výrobku je 10let.

 

Ostatní: Výrobek může být po dohodě s výrobcem upraven dle požadavku odběratele. Výrobce zajišťuje na dohodu servisní práce


Zdroj dat
http://www.se-mi.cz/vyrobni-program/zarizeni-pro-doly/vertikalni-doprava/hydraulicke-vyrovnavace-tahu/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion