Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Hydraulický rozvaděč - NEV24V

 

Zaměřujeme se na stavby a opravy strojů s mechanickým pohonem určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich technologií. Zajišťujeme dodávky náhradních dílů a závěsných lokomotiv.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

Hydraulický rozváděč typu NEV24V… slouží jako hydraulický prvek pro uzavírání, nebo přesměrování toku hydraulické kapaliny v hydraulických systémech důlních strojů. Nevýbušný ovládací magnet rozváděče je napájen stejnosměrným nebo střídavým napětím z elektrického okruhu důlního stroje.

 

Hydraulický rozváděč typu NEV24V… je určen  pro práci v podzemí dolů s nebezpečím výbuchu metanu a s výskytem hořlavého prachu. Dle nařízení směrnice EC č.94/9 ATEX, patří ovládací magnet rozváděče do skupiny zařízení I, kategorie M2 a musí být v případě vzniku výbušné atmosféry vypnut.

 

Ovládací magnet hydraulického rozváděče typu NEV24VE je elektrické zařízení, magnet v nevýbušném pevném závěru. Skládá se z pouzdra magnetu, cívky s vinutím, vývodky, připojovacího kabelu a zalévací hmoty a jádra magnetu. Cívka společně s připojovacím kabelem je zalita v pouzdře magnetu schválenou zalévací hmotou. Tím je zajištěno nevýbušné provedení magnetu.

Ovládací nevýbušný magnet hydraulického ovládače typu NEV24V… je magnet napájený z elektrického systému důlního stroje.

 

Magnet slouží ( pokud je pod napětím ) k přesunutí šoupátka hydraulického rozváděče a tím k přesměrování nebo uzavření toku hydraulické kapaliny. Po vymizení napájecího napětí magnetu se šoupátko hydraulického rozváděče přestaví pružinou do základní polohy. Ovládací nevýbušný magnet hydraulického rozváděče typu NEV24V… je napájen stejnosměrným nebo střídavým napětím 24 V z elektrického systému důlního stroje. Maximální proud magnetu  je 500 mA. Nevýbušný magnet musí být jištěn proti přetížení a proti zkratu pojistkou, která součástí elektrického systému důlního stroje.

 

Výstraha : je-li hydraulický rozváděč vybaven dvěmi magnety, musí být napájecím obvodem vyloučena možnost současného napájení obou magnetů.


V objednávce je nutno uvést, jakým napětím bude napájena cívka elektromagnetu (stejnosměrným DC nebo střídavým AC).

Pro bližší technické informace kontaktujte naše obchodní oddělení.


Zdroj dat
http://www.ferrit.cz/cs/produkty/nev24v


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion