Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Lokomotivy dieselové

 

Zaměřujeme se na stavby a opravy strojů s mechanickým pohonem určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich technologií. Zajišťujeme dodávky náhradních dílů a závěsných lokomotiv.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

DLZ110F-II

Důlní diesel-hydraulická závěsná lokomotiva typu DLZ110F-II je trakční prostředek určený pro přepravu vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze profilu I 155 v horizontální rovině a v úklonech do 30 stupňů.

 

Základní částí lokomotivy jsou dvě kabiny, motorová sekce s dvěma hnacími jednotkami a dvě až pět přídavných hnacích jednotek.

 

Motorovou část tvoří dieselový motor a hydraulický pohon.

 

Hnací jednotka tvoří konečný trakční prvek, zajišťující přenos krouticího momentu pomocí hnacích kladek s polyuretanovou třecí vrstvou na kolej závěsné dráhy, po které se lokomotiva pohybuje. Každá hnací jednotka je tvořena dvěma pomaloběžnými hydromotory a odlehčovací stacionární brzdou s funkcí brzdy havarijní. Při překročení nastavené rychlosti se tento brzdový systém automaticky iniciuje a lokomotivu zabrzdí.

 

 

DLZ210F

Důlní lokomotiva závěsná typu DLZ210F je autonomní trakční prostředek určený k přepravě vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze umístěné v důlním díle a na povrchu v horizontální rovině a v úklonech do až ± 30°.

 

Lokomotiva je zařízení, které je sestaveno z těchto části a součástí: dvě samostatné kabiny řidiče, motorové sekce a hnacích jednotek. Jednotlivé části lokomotivy jsou navzájem spojené pomocí speciálních spojovacích táhel.

 

Elektrická instalace lokomotivy zajišťuje sledování a diagnostiku parametrů lokomotivy, jako např. teplot, hladin a tlaků provozních kapalin, rychlosti lokomotivy atd. Lokomotivu je možné vybavit kamerovým systémem.

 

 

DLZ210F-HS

Tato závěsná lokomotiva je určená k rychlostní přepravě vlakové soupravy rychlostí až 24 km/h po jednokolejnicové závěsné dráze s nosným profilem I140V+N dle DIN 20593, používané při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, v horizontální rovině a úklonu ± 5°, umístěné v důlním díle a na povrchu. Svým provedením umožňuje také přepravu vlakové soupravy i na jiných nosných profilech jednokolejnicových závěsných drah umístěných v důlním díle a na povrchu při rychlosti do 12 km/h a úklonu až ± 30°.

 

Lokomotiva je autonomní trakční prostředek, který je sestaven z těchto části a součástí: dvě samostatné kabiny řidiče, motorové sekce a hnacích jednotek. Jednotlivé části lokomotivy jsou navzájem spojené pomocí speciálních spojovacích táhel.

 

Pro přepravu osob jsou určeny speciální soupravy rychlostních kabin typu SKR01F. Vysokorychlostní přeprava osob je podmíněna řadou bezpečnostních požadavků, zejména stavem závěsné dráhy, max. úklony a poloměry.

 

 

DLZ130F

Důlní lokomotiva závěsná typu DLZ130F je autonomní trakční prostředek určený k přepravě vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze umístěné v důlním díle a na povrchu v horizontální rovině a v úklonech do až ± 30°.

 

Lokomotiva je zařízení, které je sestaveno z těchto části a součástí: dvě samostatné kabiny řidiče, motorové sekce a hnacích jednotek. Jednotlivé části lokomotivy jsou navzájem spojené pomocí speciálních spojovacích táhel.

 

Elektrická instalace lokomotivy zajišťuje sledování a diagnostiku parametrů lokomotivy, jako např. teplot, hladin a tlaků provozních kapalin, rychlosti lokomotivy atd. Lokomotivu je možné vybavit kamerových systémem.

 

 

 

 

 


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2020 Insion