Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Malé těžní stroje

                                  

 

 

 

 

Projektování, montáže, výroba a dodávka těžních strojů a zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných dolech. Nabízíme těžní stroje s třecím kotoučem, systémy důlní signalizace, komunikační systémy z dopravních nádob, klece, vyrovnávače tahů lan, automatické plnící a výsypné stanice skipů.

 

 

Registrovat společnost >>>

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

INCO engineering, s.r.o.
Sídlo:

Praha 3, Sladkovského nám. 312/2, PSČ 13000

Česká republika

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

 

INCO engineering, s.r.o.

INCO engineering, s.r.o. není registrovanou společností portálu i-TES...

 

Typovou řadu malých těžních strojů tvoří jednobubnové stroje typu 1B2012, 1B2013, 1B2014, 1B2015 a dvoububnové stroje 2B1609 a 2B2009. Na přání zákazníka jsou jednobubnové stroje dodávány také v provedení jedno či dvoulanového systému s třecím kotoučem pod označením 2K2012, 2K2013, 2K2014 a 2K2015.  Ve funkci jednobubnového stroje pracují jednočinně s nevyváženým tahem, v provedení s třecím kotoučem buď jako jednočinné s protizávažím, nebo jako dvojčinné. Tyto stroje jsou určeny pro montáž v pozemní, nebo věžové strojovně, ale jejich kompaktní konstrukce a možnost demontáže na malé celky je předurčuje i pro použití v podzemních strojovnách. Nacházejí uplatnění jako havarijní dopravní zařízení, při dopravě materiálu i lidí a často jsou rovněž užívány pro pomocnou těžbu. V důlních provozech s menším objemem těžby mohou velmi dobře zastávat funkci hlavních těžních zařízení a svojí vysokou provozní bezpečností a spolehlivostí splňují beze zbytku i nároky na řádnou jízdu lidí. Společným rysem těžních strojů této typové řady je užití asynchronního pohonu (alternativně stejnosměrného rychloběžného pohonu) prostřednictvím převodové skříně a dále umístění mechanické části na jednom tuhém rámu, jehož prostřednictvím je celý stroj kotven a který je pro lepší dopravu do podzemí demontovatelný na menší části.

 

Mechanická část předmětných těžních strojů zahrnuje:

●          navíjecí buben (bubny) s brzdovými disky, (případně buben upravený jako třecí kotouč pro jednu či dvě lanové                drážky),
●          hlavní hřídel uložený ve valivých ložiskách,
●          mechanizmus spojky bubnů s elektrohydraulickým ovládáním (platí pouze pro dvoububnové stroje),
●          převodovou skříň,
●          torzně pružnou spojku VPS,
●          brzdové stojany osazené diskovými brzdovými jednotkami,
●          hydraulický rozvod,
●          elektrohydraulický systém pro napájení a řízení brzdových jednotek typu HR13K (alternativně HR15K)
●          rámy kryty a kotvení,
●          klimatizovanou kabinu strojníka pro umístění ovládacího pultu.

 

Elektrická část je tvořena:

●          asynchronním motorem pohonu (alternativně stejnosměrným rychloběžným motorem),
●          rozváděčem +RM pro regulaci pohonu
●          rozváděčem +RA pro řízení a zabezpečení
●          ovládacím pultem strojníka s digitálním hloubkoměrem a systémem vizualizace provozních a poruchových stavů
(v klimatizované kabině).

      

Navíjecí bubny jsou projektovány jako nedělená svařovaná konstrukce. Pláště bubnů jsou vyztuženy vnitřními radiálními žebry. Úprava bubnu na jednolanový či dvoulanový třecí kotouč je velmi snadná, neboť pláště bubnů jsou k tomu konstrukčně připraveny. Na čelech bubnů jsou instalovány brzdové disky. Teplota a axiální házivost každého z brzdových disků je kontrolována bezkontaktními čidly, jejichž údaje jsou vyhodnocovány v programovatelném automatu elektrohydraulického systému HR9K. Obložení bubnů je buď z alkamidových bloků s klasickou šroubovicí, což umožňuje navíjení lana do dvou max. tří vrstev, nebo je užíváno obložení typu Lebus, které je konstruováno pro bezpečné a pro těžní lano šetrné mnohavrstvé navíjení bez použití řadiče (až 7 vrstev lana). Hřídel tvoří opracovaný výkovek z materiálu 12050.9 a je uložen ve dvou soudečkových naklápěcích ložiskách.

 

Převodovka je dvoustupňová případně třístupňová s čelními ozubenými koly. Rychloběžné převody mají šikmé ozubení, výstupní pomaluběžný převod přímé ozubení. Mazání ozubení i ložisek je řešeno broděním (rozstřikem oleje).

      

Mezi těžním motorem a převodovou skříní je instalována torzně odpružená spojka typu VPS, která je z bezpečnostních důvodů opatřena krytem. Používané asynchronní (alternativně) stejnosměrné rychloběžné motory jsou v patkovém provedení s třídou izolace F. Ve vinutí mají instalovány tři tepelné sondy PT100 pro kontrolu oteplení a na hřídeli mají vestavěno inkrementální čidlo HOD 9D (1024 impulzů/otáčku). Pro dostatečné chlazení v malých a středních otáčkách jsou všechny motory vybaveny agregátem nezávislého chlazení (1,5 kW).

Výkonová část brzdového ústrojí je tvořena dvěma brzdovými stojany, z nichž každý nese v závislosti na typu stroje jednu až dvě diskové brzdové jednotky HPB200 (viz samostatný katalogový list) případně na přání zákazníka jednotky typu Svendborg BSFG-408A nebo Zgoda SH100B. U diskových brzdových jednotek je brzdná síla vyvíjena sadami předepjatých talířových pružin, zatímco odbržďování je zajišťováno hydraulicky. Řízením tlaku v pracovních válcích lze rychle a citlivě řídit vyvíjený brzdný účinek. Každá disková brzdová jednotka je tvořena dvěma pracovními válci, přičemž každý z nich ovládá jednu brzdovou čelist s výměnným brzdným obložením. Každý z pracovních válců diskové brzdové jednotky je osazen induktivním snímačem indikujícím stav „zabržděno“ / „odbržděno“ a rovněž indikací sjetého brzdového obložení. Napájecí a řídící část brzdového ústrojí je dále tvořena elektrohydraulickým systémem HR13K alternativně systémem HR15K, jehož hydraulickou zdrojovou a regulační část řídí mikroprocesorový systém spolupracující s mikroprocesorovým regulátorem a s hlavním mikroprocesorovým systémem řízení těžního stroje.
2
 

Elektrická část je u malých těžních strojů řešena kompaktně a je rozmístěna pouze do dvou rozváděčů. Rozváděč +RM regulace pohonu obsahuje čtyřkvadrantový frekvenční měnič s rekuperační jednotkou, s integrovaným síťovým filtrem a komunikačním modulem redantní sítě ControlNet, dále odpojovací a jisticí prvky, ovládací panel pro zobrazení stavových hlášení, oddělovací transformátor pro pomocné zdroje, UPS jednotku pro zálohované napájení elektronických obvodů a rovněž zdroje pomocných napětí pro řídící automaty. V případě užití rychloběžného stejnosměrného motoru je k regulaci užita regulační sestava Modulex s tyristorovým měničem v provedení Variant Compakt.      Rozváděč +RA pro řízení a zabezpečení obsahuje PLC pro řízení těžního stroje a jeho pohonu, PLC pro řízení elektrohydraulického brzdového systému, PLC pro zabezpečení a vizualizaci, komunikační moduly redundantní sítě ControlNet, moduly distribuovaných vstupů-výstupů systému, vstupně-výstupní relé, bezpečnostní obvod stroje a WD hlídací jednotky řídících systémů.      Ergonomický ovládací pult s vizualizační dotykovou obrazovkou, signalizačními a kontrolními prvky, joystickovými ovladači a další výstrojí je z důvodu zajištění komfortu obsluhy umístěn v odhlučněné a tepelně izolované kabině. Kabina je vybavena dvěma vstupními uzamykatelnými dveřmi, hojně prosklena (celkem pět dvojitých oken) a její čelní stěna je pro lepší výhled strojníka dvojitě zalomena.      Užití redundantní komunikační sítě zvyšuje bezpečnost provozu a současně snižuje nároky na montáž a údržbu. Řízení těžních strojů této typové řady je standardně manuální, ale všechny stroje je možno upravit pro plně automatický provoz.
1
 

 

Základní technické parametry jednobubnových strojů 1B2012, 1B2013, 1B2014, 1B2015

Maximální statická síla v laně
55 / 80 / 100 / 130
kN
Maximální dopravní rychlost (dle objednávky)
2  nebo  3
m/s
Jmenovitý průměr bubnu (třecího kotouče)
2000 / 1600
Mm
Jmenovitá navíjecí šířka
700 ÷ 1255
Mm
Počet vrstev navíjení
2 ÷ 7
---
Průměr těžního lana
16 ÷ 34
Mm
Max. nosnost těžního lana
918,6
kN
Výkon motoru
70 ÷ 250
kW
Příkon nezávislého chladícího agregátu
1,5
kW
Otáčky motoru
600 / 900
1/min
Počet diskových brzdových jednotek
2 ÷ 4
---
Pracovní tlak hydraulické brzdové soustavy
14,5
MPa


Zdroj dat
http://www.inco-p.cz/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion