Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Pohony a převodovky pro dopravníky > Momentový převodový motor | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie Momentový převodový motor

Krátký pohyb s dorazovou polohou


 

Asynchronní motory SEW s klidovým momentem jsou třífázové motory s kotvou nakrátko, které jsou konstruovány pro provoz se jmenovitým krouticím momentem v klidovém stavu (utahovací moment). Jsou srovnatelné s pružinami s nekonečně dlouhou pružnou délkou.


 

Převodové asynchronní motory s klidovým momentem pohybují záklopnými uzávěry, bránami nebo výhybkami. Zajišťují přesunutí lisovacích nástrojů do pozice pro výměnu a slouží jako pohon ve všech případech, kdy po krátkém pohybu následuje doraz a je třeba zastavit. Mohou být rovněž pod napětím dočasně vlečeny jiným pohonem a následně pokračovat vlastní silou.
Připojovací napětí a stupně ochrany motorů SEW s klidovým momentem odpovídají parametrům třífázových asynchronních motorů SEW.


 

Elektrické provedení umožňuje trvalý provoz motorů s klidovým momentem v provozním režimu S1/100 % ED (=doby v sepnutém stavu) s přípustným rozběhovým momentem.


 

Při provozu motorů s klidovým momentem v provozním režimu S3/15 % ED se dosažitelný rozběhový moment zvyšuje na trojnásobnou hodnotu. Tento provozní režim je přípustný pouze krátkodobě (15 % ED). Trvalým provozem s externím ventilátorem se zvyšuje přípustný moment S1, přičemž se nedosáhne trojnásobné hodnoty.


 

Rozměry motorů DRM jsou shodné s rozměry motorů DR ve stejné konstrukční velikosti. Rozměry motorů jsou uvedeny v katalogu „Třífázové motory“, rozměry převodových motorů v katalogu „Převodové motory DRE“.


 

Převodové asynchronní motory s klidovým momentem se sestavují v modulárním systému. Vzhledem k tomu, že motory s klidovým momentem mají kvůli tepelným podmínkám nižší krouticí moment než konstrukčně stejné motory řady DR, vzniká celá řada možností kombinací s převodovkami.


 

Třífázové motory s klidovým momentem 500 1/min / 400 V / 50 Hz


Typ
S1
S3/15 % ED
S1 s externí ventilací
Standardní typ brzdy
RZ [mm]
MN [Nm]
IN [A]
cos ϕ
MN [Nm]
IN [A]
cos ϕ
MN [Nm]
IN [A]
cos ϕ
DRM 71S  12
0,7
0,26
0,76
2,1
0,78
0,76
1,9
0,61
0,75
BE05
10
DRM 71M 12
0,9
0,31
0,69
2,7
0,93
0,69
2,7
0,85
0,72
BE05
10
DRM 90M 12
1,3
0,51
0,56
3,9
1,53
0,56
3,9
1,09
0,58
BE1
12
DRM 100M 12
2,3
0,8
0,50
6,9
2,4
0,50
5
1,52
0,52
BE2
12
DRM 100L 12
2,6
0,88
0,49
7,8
2,65
0,49
7
1,85
0,55
BE2
12
DRM 132S 12
2,9
1,53
0,31
8,7
4,6
0,31
7,2
3,2
0,34
BE5
14
DRM 132M 12
3,6
2,05
0,29
10,8
6,2
0,29
8,7
4,25
0,32
BE5
14
 

 

Třífázové motory s klidovým momentem 600 1/min / 380 V / 60 Hz (dostupné také v provedení 460 V / 60 Hz)


Typ
S1
S3/15 % ED
S1 s externí ventilací
Standardní typ brzdy
RZ [mm]
MN [Nm]
IN [A]
cos ϕ
MN [Nm]
IN [A]
cos ϕ
MN [Nm]
IN [A]
cos ϕ
DRM 71S 12
0,6
0,28
0,70
1,8
0,84
0,70
1,5
0,65
0,70
BE05
10
DRM 71M 12
0,7
0,315
0,63
2,1
0,94
0,63
2,1
0,88
0,66
BE05
10
DRM 90M 12
1,1
0,58
0,49
3,3
1,74
0,49
3,2
1,22
0,55
BE1
12
DRM 100M 12
1,9
0,92
0,44
5,7
2,75
0,44
4,5
1,73
0,48
BE2
12
DRM 100L 12
2,1
0,99
0,43
6,3
3
0,43
5,9
2,1
0,50
BE2
12
DRM 132S 12
2,5
1,78
0,28
7,5
5,3
0,28
6,2
4
0,30
BE5
14
DRM 132M 12
2,7
2,3
0,24
8,1
7
0,24
7,1
4,9
0,29
BE5
14


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/momentov-p-evodov-motor.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion