Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Pohony a převodovky pro dopravníky > MOVIDRIVE® B- frekvenční měnič | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie MOVIDRIVE® B- frekvenční měnič

Vaše výhody:


 

  • Konfigurovatelný měnič vhodný pro Vaši aplikaci
  • Modulární výběr doplňků: rozhraní pro průmyslové sběrnice, rozhraní pro snímače a bezpečnostní funkce
  • Široký rozsah použití: od regulace otáček až po vačku
  • Velký výkonový rozsah: 0,55 kW – 315 kW
  • Zásuvný servisní modul: velmi snadná výměna zařízení v případě servisu

3 ×AC 380 V – 500 V: 0,55 kW – 315 kW
3 × AC 200 V – 240 V: 1,5 kW – 37 kW
Regulace
  • asynchronních motorů
  • synchronních motorů
  • lineárních motorů
Konfigurovatelné rozhraní pro snímače motoru a dráhy
Bezpečnostní funkce v základním zařízení: STO podle EN ISO 13849-1 PL d
Zásuvný servisní modul v základním zařízení: velmi snadná výměna zařízení v případě servisu

Modulární výběr doplňků
Typové označení
Rozhraní pro průmyslové sběrnice
  • PROFINET I/O
  • PROFIBUS DPV1
  • EtherCAT
  • EtherNet/IP a Modbus TCP
  • DeviceNet
  • CANopen
  • INTERBUS a INTERBUS-LWL
  • DFE32B
  • DFP21B
  • DFE24B
  • DFE33B
  • DFD11B
  • DFC11B
  • DFI11B a DFI12B
Snímač motoru a připojení snímače dráhy
  • Snímač TTL
  • Snímač HTL
  • Snímač RS422
  • Snímač sin/cos
  • Snímač HIPERFACE®
  • Snímač SSI
  • Snímač EnDat® 2.1
Přiřazení typů snímačů je uvedeno v dokumentaci: DEH11B, DER11B, DEH21B, DEU21B, DIP11B

 

Zařízení jsou sériově vybavena integrovaným polohovacím a sekvenčním řízením IPOSplus® a mohou být rozšířena o nabízené doplňky. K sériové výbavě patří ochrana proti opětovnému rozběhu podle EN954-1, bezpečnostní kategorie 3. Standardní provedení rozpoznáte podle číslic „00” na konci typového označení.


 

Kromě všech charakteristik standardního provedení jsou tato zařízení vybavena technologickými funkcemi „Elektronická kotoučová vačka“ a „Interní synchronní chod“. Navíc je u zařízení v technologickém provedení možné využít všechny aplikační moduly implementované v obslužném programu MOVITOOLS® MotionStudio. Technologické provedení rozpoznáte podle znaků „0T” na konci typového označení.


 

Zařízení v technologickém provedení vám umožňují přístup k aplikačním modulům. Aplikační moduly jsou standardizované řídicí programy pro řešení polohování, navíjení a řízení u pohonů. Aplikační moduly vám nabízejí následující výhody:


 

  • Vysoká funkčnost a uživatelsky přívětivé ovládací rozhraní.
  • Je třeba pouze zadat potřebné parametry pro danou aplikaci.
  • Asistované nastavování parametrů místo náročného programování.
  • Žádné zdlouhavé zaškolování, a tedy snadná konfigurace a uvedení do provozu.
  • Kompletní řízení průběhu pohybů probíhá přímo v měniči MOVIDRIVE®.
  • Realizace decentrálních koncepcí je snadnější.


Doplňky
DBG60B
Obslužné zařízení
DEH11B / DER11B / DEH21B / DIP11B
Karty snímačů a rezolverů pro HIPERFACE® / rezolver / absolutní hodnota
UWS21B / USB11A
Převodník rozhraní
DIO11B
Vstupní/výstupní karta
DFP21B / DFI11B / DFI21B / DFE11B / DFE12B / DFE32B / DFE13B / DFE33B / DFE24B / DFD11B / DFC11B
Rozhraní pro PROFIBUS, INTERBUS, INTERBUS-LWL, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet, EtherCat, DeviceNet, CANopen
DRS11B
Karta pro synchronní chod
DCS21B / DCS31B
Bezpečnostní hlídač
DFS11/12/21/22
Bezpečná rozhraní PROFIsafe® pro průmyslové sběrnice PROFIBUS/PROFINET
DHP11B / DHE41B / DHF41B
Řízení

 


Příslušenství a doplňková zařízení
Obslužný software MOVITOOLS® MotionStudio
MOVITOOLS® MotionStudio je balík programů, který umožňuje komfortní uvedení do provozu, parametrizaci a diagnostiku frekvenčních měničů MOVITRAC® B a pohonových měničů MOVIDRIVE® MDX60/61B.
Rekuperační modul MDR60A
Pomocí rekuperačního modulu MDR60A je možné napájet několik zařízení pomocí centrální síťové přípojky. V generátorovém režimu je výkon dodáván zpět do napájecí sítě. Použití modulu MDR60A vede k úsporám energie a snižuje náročnost instalace.
Brzdové odpory typu BW
Brzdové odpory typové řady BW představují vhodný doplněk pro generátorový provoz frekvenčních měničů MOVITRAC® B a pohonových měničů MOVIDRIVE® MDX60/61B. Pomocí integrovaného teplotního senzoru je možné odpor chránit bez externího monitorování.
Síťová tlumivka typu ND
Síťové tlumivky typové řady ND zvyšují přepěťovou ochranu měničů. To je důležitou vlastností u průmyslových sítí, zejména pokud je měnič nainstalován v blízkosti síťového napájecího transformátoru.
Síťový filtr typu NF
Pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility podle EN 55011 jsou k dispozici síťové filtry typové řady NF, které potlačují vysílání rušivých signálů z měničů na straně sítě. S těmito síťovými filtry je možné na straně sítě dodržet třídu mezních hodnot B.
Výstupní tlumivky HD
Výstupní tlumivky typové řady HD potlačují vysílání rušivých signálů z nestíněného kabelu motoru. Při instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility je možné s jejich pomocí dodržet na straně motoru třídu mezních hodnot B podle EN 55011. S ohledem na instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility tak výstupní tlumivka představuje alternativu ke stíněnému vedení motoru.
Výstupní filtr typu HF
Výstupní filtry řady HF jsou sinusové filtry pro vyhlazení výstupního napětí z měničů. Výstupní filtry se používají u skupinových pohonů pro potlačení nežádoucích proudů v kabelech motorů a pro zamezení vzniku napěťových špiček u dlouhých přívodních kabelů k motorům.


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/movidrive-b-frekven-n-m-ni.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion