Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Výzkum, vývoj a inovace > Výzkum a vývoj > Oddělení neželezných kovů | SVÚM a.s.

Výrobky a služby kategorie 

 

VVV MOST spol. s r.o. i-tes doporučuje

Společnost je zaregistrována na portálu i-TES

 

Výrobky a služby kategorie Oddělení neželezných kovů


 

Služby výzkumné a akreditované zkušební organizace pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zkušební organizace svařování. Vyrábíme protikorozní povlaky, kluznou folii METALOPLAST, výrobky z PTFE a teflonu, permanentní magnety.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

SVÚM a.s.
Sídlo:
Tovární 2053, 250 88 Čelákovice
Česká republika
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
IČ:
25797000
DIČ: CZ25797000
Spisová značka:
B 6112 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku:
20. září 1999
Webová stránka: www.svum.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddělení neželezných kovů a slitin se zabývá základním i aplikovaným výzkumem spojeným s technologiemi výroby a užití výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Předmětem výzkumu jsou především slitiny hliníku, mědi a hořčíku pro aplikace v elektrotechnice, elektronice, dopravním strojírenství a stavebnictví.

 

Výzkumná činnost je soustředěna na využití a dodržování vazeb mezi strukturou, vlastnostmi a technologiemi.

 

V případě technologií se nejedná pouze o technologie výrobní, ale i o technologické postupy u uživatelů výrobků z neželezných kovů, které mohou výrazným způsobem ovlivnit užitné vlastnosti finálního výrobku. Jedná se hlavně o hodnocení struktury (světelná a elektronová mikroskopie) a hodnocení mechanických a únavových vlastností (univerzální zkušební stroje).

 

Kromě výzkumné činnosti středisko zajišťuje v oblasti neželezných kovů a jejich slitin materiálové analýzy, analýzy provozních problémů a havárií spojených s materiálem, vývoj technologií a optimalizaci parametrů technologických postupů (průtlačné lisování, válcování, kování, lití), využití a porovnání domácích a zahraničních materiálových norem a poradenskou činnost v uvedených oblastech.

 


 

 Profil společnosti

SVÚM a.s.

 

Akciová společnost SVÚM byla založena k 1. lednu 1994 a to privatizací bývalého Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze (SVÚM). Tento ústav byl založen již v roce 1949 a postupně se vypracoval v přední centrum výzkumu v oblasti kovových materiálů, plastů a jejich zkoušení. Privatizace v roce 1994 zachovala původní zkrácený název SVÚM spolu s ochrannou grafickou známkou.

 

Společnost SVÚM a.s. je privátní výzkumnou organizací, jejíž hlavní činností je výzkum a vývoj kovů, plastů, kompozitů a zkoušení jejich vlastností v akreditovaných laboratořích.

 

Společnost SVÚM a.s. se pravidelně účastní výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních projektů podporovaných Evropskou unií (rámcové programy, COST, EUREKA apod.)

 

 více o společnosti >>>

 

 


 

 

 

 

 
 

Expert portálu i-TES  pro výzkum a vývoj

RNDr. Neubert Milan

neubert@volny.cz

+420 777 748 209

 

 

Výzkum a vývoj

Zkušebnictví, laboratoře a testování

 

 

 

Zajímají Vás širší informace o společnosti?

 

Zaregistrujte se do programu PREMIUM >>>

Registrovat společnost telefonicky na čísle +420 777 748 228

 

Objednejte si analýzu společnosti >>>

Pište nám na email info@i-tes.com nebo volejte na číslo +420 777 748 205

 

Zažádejte si o další informace o společnosti ZDARMA >>>

Registrované společnosti mohou získat širší informace o společnosti na emailu info@i-tes.com.

 

 


Zdroj dat
http://www.svum.cz/cz/oddeleni-nezeleznych-kovu


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion