Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Skipy


 

Výroba pásových, hřeblových a speciálních dopravníků včetně prodeje převodovek a motorů. Nabízíme také válečkové tratě a technologické linky, včetně příslušenství a náhradních dílů. Poskytujeme také služby v oblasti třískového obrábění kovů.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

Skipy jsou pevné nádoby skříňové konstrukce k přímé dopravě rubaniny.

 

Skip celosvařované konstrukce sestává z hlavy, nádoby a paty. Hlava je tvořena tuhým rámem s otvory pro lanové závěsy, na který navazují podélná nosná táhla kostry. Čela hlavy jsou opatřena pevnými vodítky, nad nimi jsou pevné konzoly pro montáž odpruženého kolového vedení. Horní část, olemována okopovým plechem, tvoří podlahu pro prohlídky a údržbářské práce. Nádobu tvoří rámová konstrukce z nosných podélných táhel, krytá plechem, proti vydutí vyztužená příčkami. V horní části z čela je násypný otvor, ve spodní části šikmý skluz a výsypný otvor, uzavřený gilotinovým nebo segmentovým otočným uzávěrem. Šikmý skluz a jeho boky je vyložen otěrovými plechy, nad uzávěrem je umístěna odlehčovací stříška. Na čelech ve středu jsou střední pevná vodítka. Pod skluzem je na patě vytvořen uzavřený prostor pro dopravu lidí, opatřen dvířky. Patu tvoří kompaktní rám, na kterém jsou ukončena nosná podélná táhla. Na čelech spodní části jsou konzoly pro kolová vedení a pevná vodítka, ve střední části pak nosníky pro uchycení závěsů spodních vyrovnávacích lan. Vybavení skipu tvoří: křížové závěsy těžních lan s čepy, odpružená kolová vedení těžkého typu, demontovatelné zábradlí se stříškou, závěsy spodních vyrovnávacích lan s čepy.

 

Technické parametry: Skipy jsou vyráběny jako náhradní díly stávajících provozovaných těžních zařízení, nebo jako nové s inovovanými parametry dle požadavku provozovatele. Rozměrově jsou uzpůsobeny danému profilu jámy, konstrukcí pak zadaným technickým parametrům: užitečné nosnosti, zavěšení těžních a vyrovnávacích lan a vybavení apod.

  • dopravovaný objem /m3/ 12 až 21,
  • dopravovaná hmotnost dle měrné hmotnosti rubaniny
  • těžební rychlost 16 až 20 m/s
  • kolové vedení odpružené.

Bezpečnost: Skip s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb.

 

Dodávka: Skip se dodává opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Vybavení skipu jako kolová vedení, zábradlí a stříška, branky se dodávají samostatně. Součástí dodávky je průvodní dokumentace: sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami.

Montáž: Montáž skipu musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracem vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace.

 

Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu, nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost je 10let.

 


Zdroj dat
http://www.se-mi.cz/vyrobni-program/zarizeni-pro-doly/vertikalni-doprava/skipy/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion