Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy > Hlubinné doly (Hlubinná těžba) > Systém důlní signalizace typu SDS 3 | INCO engineering, s.r.o.

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Systém důlní signalizace typu SDS 3

                                  

 

 

 

 

Projektování, montáže, výroba a dodávka těžních strojů a zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných dolech. Nabízíme těžní stroje s třecím kotoučem, systémy důlní signalizace, komunikační systémy z dopravních nádob, klece, vyrovnávače tahů lan, automatické plnící a výsypné stanice skipů.

 

 

Registrovat společnost >>>

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

INCO engineering, s.r.o.
Sídlo:

Praha 3, Sladkovského nám. 312/2, PSČ 13000

Česká republika

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

 

INCO engineering, s.r.o.

INCO engineering, s.r.o. není registrovanou společností portálu i-TES...

 

Signalizace mezi strojníkem a důlními patry

Systém důlní signalizace typu SDS 3 je určen k signalizaci při provozu těžního stroje mezi strojníkem těžního stroje a jednotlivými signalizačními stanovišti. Ke spojení jednotlivých signalizačních stanovišť využívá optických kabelů, zapojených do redundantní sítě. Tím jednak dochází k eliminaci velkéhomnožství metalických kabelů používaných u starších systémůdůlní signalizacea jednak rychlost předávání signálů je i u hlubokých jam velmi vysoká. Systém důlní signalizace SDS 3 je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu a je konstruován jako stavebnice dvou základních druhů signalizačních stanic. První typ signalizační stanice je označován jako „hlavní stanice MS“, která slouží jako centrální řídicí jednotka zařízení SDS 3, a proto je v celkové sestavě obsažena pouze jednou. Druhý typ signalizační stanice je označován jako „patrová stanice FS“ a slouží pro instalaci na signalizační stanoviště narážecích plošin, ohlubní, výsypných stanic, plnicích stanic a jednotlivých důlních pater. 

Systém SDS 3 pro spojení jednotlivých signalizačních stanic využívá optických kabelů, které eliminují provozní problémy související s používáním metalických kabelů, jako např. snížení izolačního stavu vlivem vlhkosti v jámě, elektromagnetické rušení apod. Nejdelší optický spoj mezi hlavní stanicí MS a patrovou stanicí FS může být až 1800 m. Optická síť je redundantní (zdvojená), což znamená, že v případě porušení jedné strany optické sítě zůstane důlní signalizace v provozu a komunikace bude probíhat přes druhou stranu sítě. Díky využití moderních sofistikovaných komponent tak zařízení SDS 3 zajišťuje spolehlivou optickou a akustickou (rázovou) signalizaci mezi jednotlivými signalizačními stanovišti podílejícími se na provozu těžního stroje.
 

Hlavní stanice MS

      

Hlavní stanice je provedena jako samostatný skříňový rozváděč složený ze dvou polí opatřených v přední části prosklenými dveřmi. Prví pole obsahuje napájecí obvody důlní signalizace. Druhé pole je vystrojeno programovatelným automatem typu CompactLogix a pomocnými obvody pro návaznost do obvodů řízení těžního stroje. Druhé pole rozváděče také obsahuje komunikační rozhraní pro napojení redundantní optické sítě k jednotlivým patrovým stanicím FS a pro připojení vzdálených jednotek I/O situovaných v pultu strojníka těžního stroje.

      

Rozváděč stanice MS důlní signalizace, včetně vzdálených jednotek I/O na stanovišti strojníka, jsou v normálním provedení (nejsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu). Základní technické parametry rozváděče hlavní stanice MS jsou uvedeny v následující tabulce.

 
Parametr
Hodnota
Napájecí napětí
1NPE 50Hz 230Vac/TN-S
Vstupní jištění
16A
Rozměry
dle konkrétní situace
Stupeň krytí
IP 42/20
Hlavni stanice MS

 

Patrová stanice FS

Každá patrová stanice je složena z několika součástí. Základem je oceloplechový skříňový rozváděč obsahující komunikační rozhraní pro připojení k optické síti důlní signalizace a jednotky I/O určené k připojení vstupních (spínače) a výstupních (optické a akustické signalizační přístroje) zařízení. Další součástí patrové stanice FS je optický signalizační panel tvořený sestavou různobarevných LED signálek, které slouží k informování obsluhy o aktuálním zvoleném režimu těžního stroje, nastavení důlní signalizace a v neposlední řadě o vysílaných signálech. Signály vysílané přes důlní signalizaci jsou v patrové stanici zvýrazňovány elektronickým akustickým signalizátorem. Tento může být součástí optického signalizačního panelu, nebo může být instalován samostatně. Pro vysílání signálů z patrové stanice FS je určena sestava tlačítkových ovládačů, které mohou být součástí výše uvedeného optického signalizačního panelu nebo mohou být instalovány samostatně. Poslední nedílnou součástí patrové stanice FS je soubor napájecích zdrojů zajišťujících potřebné napájecí napětí pro jiskrově bezpečné obvody patrové stanice. Patrová stanice FS důlní signalizace je určena do prostředí s nebezpečím výbuchu (jiskrově bezpečné provedení).
Příklad skříně patrové signalizace FS

 

Optická a napájecí síť

     

Propojení hlavní stanice MS a patrových stanic FS systémů důlní signalizace SDS 3 je realizováno prostřednictvím optické sítě v redundantním zapojení. Optická síť sama o sobě přináší následující výhody:

●          galvanické oddělení jednotlivých stanic.
●          eliminace velkého počtu metalických kabelů vedených v jámě.
●          eliminace provozních nebezpečí spojených se poruchami v izolaci metalických kabelů.
●          velmi vysokou přenosovou rychlost

     

Důsledkem těchto výhod je bezproblémové propojení zařízení umístěných uvnitř i mimo prostor s nebezpečím výbuchu, snížení pravděpodobnosti poškození kabelového vedení v jámě, zvýšení provozní spolehlivosti. Redundantní provedení sítě vyžaduje vedení dvou samostatných prostorově oddělených optických kabelů v jámě mezi jednotlivými stanicemi důlní signalizace. Zajišťuje však nepřetržitou funkci komunikační sítě v případě poruchy na jednom z těchto optických kabelů. Systém důlní signalizace SDS 3 využívá komunikačního protokolu ControlNet. Maximální přenosová rychlost sítě ControlNet je 5Mbitů/s. Principiální zapojení komunikace mezi komunikačním rozhraním hlavní stanice MS a patrové stanice FS je uvedeno na schématu.

  Princip zapojení optické sítě ControlNet mezi hlavní a patrovou stanicí  
 
Princip zapojení optické sítě ControlNet mezi hlavní a patrovou stanicí
 

     

Vedle optické komunikační sítě vyžadují jednotlivé patrové stanice také napájecí napětí pro své jiskrově bezpečné zdroje. Toto napětí o velikosti 24V DC je vedeno po samostatném metalickém kabelu v jámě. Jiné metalické kabely v jámě nejsou pro zajištění funkce systému důlní signalizace  SDS 3 potřeba.

 

Systém vysokofrekvenční impulzní signalizace – komunikace mezi strojníkem a dopravními nádobami

     

Systém vysokofrekvenční impuzní signalizace DIS 52 je určen pro obousměrnou signalizaci mezi dopravní nádobou a strojníkem těžního stroje, přičemž využívá elektrických impulsů postupujících těžním lanem. Přijímač DIS-52P ve strojovně těžního stroje se samočinně trvale kontroluje na základě diagnostiky napájecích zdrojů, generátoru dotazovacích radioimpulsů a synchronizace. Stav diagnostikovaných parametrů je indikován na panelu přijímače DlS-52P. Pro přenos impulsů z těžního lana se používají translátory.

 

Vysokofrekvenční důlní signalizace DIS 52 umožňuje:

●          vysílání smluvených signálů z jedoucích dopravních nádob ke
             strojníkovi těžního stroje,
●          vysílání tzv. zpětného signálu ze strojovny zpět do dopravní nádoby,
●          samočinnou kontrolu celého zařízení každých 35, 30, nebo
             25 milisekund (nastavitelné),
●          nepřetržitou kontrolu napětí akumulátorů vysílačů v dopravních
             nádobách,
●          nepřetržitou kontrolu naklonění úvazku dopravní nádoby - změní-li se
             naklonění úvazku (např. při uvíznutí dopravní nádoby s nebezpečím
             vytvořeni lanové smyčky),
●          vysílání smluvených signálů ze strojovny do dopravní nádoby, včetně
             jejich zpětného potvrzení z dopravní nádoby zpět do strojovny,
●          vysílání dvou povelů (nahoru a dolů) z dopravní nádoby do strojovny,
             které spolu se signálem „STOP“ umožňují řízení těžního stroje v
             režimu revize.
Systém vysokofrekvenční impulzní signalizace – komunikace mezi strojníkem a dopravními nádobami

     

Systém vysokofrekvenční důlní signalizace DIS 52 obsahuje pro jeden těžní stroj následující části:

Přijímací část
●          2 ks horní translátor TH 4, (umístění ve věži), krytí IP 44
●          2 ks přijímač DIS 52 P, (umístění ve strojovně těžního stroje),
             krytí lP 30
Vysílací část (pro jednu dopravní nádobu)
●          1 ks dolní translátor TD 4, krytí IP 67
●          1 ks mechanika TD 4 M
●          1 ks vysílač DIS 52V (WP), krytí IP 67
●          ovladač DIS 52 ON, počet ks dle počtu ovládacích míst v
             dopravní nádobě, krytí IP 67
Příslušenství pro obsluhu
●          1 ks nabíjecí zařízení pro DIS 52V, krytí 1P30
●          1 ks vysílač DIS 52V pro každou dopravní nádobu – na výměnu 
             při dobíjení akumulátoru

 
Přijímací část

 

Napájení
●          Ústředny DIS 52 P ve strojovně ( 2 x 12 V, 50 Hz, 35VA )
●          Vysílače DIS 52 V umístěného v dopravní nádobě ( bezúdržbový akumulátor 12V/7Ah; odběr proudu menší
             než 3mA při režimu samočinné kontroly)
●          Doba provozu 200 hodin (plně nabitý akumulátor)

 

Kamerový systém SKM4 – Vizuální monitoring

     

Kamerový systém typu SKM 4 slouží pro vizuální monitoring okamžité situace na těžních patrech a na ohlubni. Dění na obou místech může sledovat strojník těžního stroje na dvou monitorech umístěných v kabině. Systém SKM 4 sestává ze 4 ks průmyslových kamer KOR-2.1 instalovaných na těžním patře, 4 ks průmyslových venkovních kamer KOR-1.1 instalovaných na ohlubni, dvou LCD monitorů v kabině strojníka, napájecích zdrojů pro venkovní kamery, kvadrátoru a zdroje pro kamery KOR-2.1. Systém je spojen kabeláží (koaxiální kabel a kabel pro napěťový rozvod ke kamerám).

     

Kamery KOR-2.1 jsou umístěny v nevýbušných skříních typu ORU-2. Kamery jsou připojeny na převodník CCD o citlivosti menší než 0,1 lx. Převodník obrazu převádí optický obraz na barevný signál o úrovni 1,0 V pp/75Ω s volbou standardu CCIR nebo EIA umožňující velmi vysoký odstup signálu od šumu. Všechny kamery mají dostatečnou kompenzaci pro získání čitelného a kontrastního obrazu v měnících se podmínkách osvětlení a jsou odolné vůči otřesům a úderům.

 

Základní technické parametry

●          Televizní standard:
             - CCIR (fH = 15625 Hz, fV = 50 Hz)
             - EIA (fH = 15750 Hz, fV = 60 Hz)
●          Druh a amplituda signálu ( WGS 1 V pp/75Ω )
●          Napájení ( 230 V / AC, 12 V / DC )
●          Krytí ( IP65 )
●          Prostředí s nebezpečím výbuchu CH4 (platné pouze pro zařízení v jámě)
●          Odolnost proti vibracím ( f = 10÷35 Hz, amplituda 0,15 mm )

  Kamerový systém  


Zdroj dat
http://www.inco-p.cz/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion