Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Těžní klece


 

Výroba pásových, hřeblových a speciálních dopravníků včetně prodeje převodovek a motorů. Nabízíme také válečkové tratě a technologické linky, včetně příslušenství a náhradních dílů. Poskytujeme také služby v oblasti třískového obrábění kovů.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

Těžní klece slouží pro dopravu rubaniny, lidí a materiálu v jamách a šibících uhelných a rudných dolů.

Dle užití a provedení se dělí na

  • klece havarijních dopravních zařízení
  • klece šibíkové
  • klece těžní dvou etážové až čtyřetážové
  •  

Klece havarijních dopravních zařízení

mohou být stabilní a mobilní. Nejmenší nevedená mobilní klec kruhového průřezu je dopravována jako součást mobilního havarijního dopravního zařízení. Klece stabilní jsou buď trvale zavěšeny, nebo se do provozního stavu zavěšují před jejich použitím. V profilu jámy jsou pak vedeny průvodnicemi, nebo průvodnicí a lanem těžního zařízení. Tyto klece mají pak vlastní stabilní těžní stroj, nebo jsou nasazovány na mobilní stroj.

Klece nevedené mají válcovitý tvar s kuželovými náběhy. Klece vedené jsou většinou obdélníkového průřezu. Konstrukčně obsahují nosný rám, osazený podlahou, střechou, závěsem lana, vedením klece, bočním zakrytováním a vstupní dvířka. Rozměrově jsou uzpůsobeny profilu provozované jámy.

 

Klece šibíkové

jsou klece pro dopravu lidí a materiálu ve slepých důlních jamách na důlní patra, nedostupná hlavními jámami. Jsou to většinou jednopatrové klece pro jednočinnou dopravu s protizávažím, účelově konstruované pro dopravu strojního vybavení používaném na daném patře a jeho potřeby. Parametrově jsou provozovány s nižší únosností (pro dva důlní vozíky), menší rychlosti a s kluzným vedením klece po dřevěných průvodnicích. Zavěšení je jednolanové, nebo čtyřlanové. Konstrukce je klasická – nosný rám, závěs lana, vedení klece, podlaha, střecha, boční zakrytování a čelní dvířka buď pevná, nebo žaluziová. Podlaha je osazena kolejnicemi pro důlní vozy, střecha doplněna nosným prvkem závěsné dráhy a její horní povrch zábradlím se stříškou.

Klece těžní, které jsou provozovány ve vtažných nebo výdušných jamách dolů, jsou převážně konstruovány jako dvou etážové až čtyřetážové, které mohou být v celku nebo dělené pro snazší nasazování do těžní jámy. Pro dopravu rubaniny nebo materiálu do dolu jsou provedeny většinou pro dva vozy typu JDV v etáži za sebou.

Zavěšení klecí je převážně na jednom těžním laně. Klece jsou řešeny jako svařence – nosný rám s hlavou a podlahou, pevné nebo výsuvné podlahy dalších etáží, pevné boční zaplechování. K vybavení hlavy patří závěsy lana, záchytné ústrojí a pevné vedení klece po průvodnici. Na hlavě je na čelních stranách situováno kolové vedení, ohrazení okopovým plechem a zábradlím se stříškou. Etáže jsou vybaveny kolejnicemi a aretačním zařízením pro důlní vozy, případně nosníkem pro lanovou drážku nebo dopravu břemen, držáky a dvířky pro dopravu lidí. Podlaha je v případě těžního stroje s třecím kotoučem doplněna o závěsy vyrovnávacího lana. Na její spodní části jsou na čelech namontována opět kolová vedení klece a pevná vodítka.
 

Technické parametry: Klece jsou vyráběny jako náhradní díly stávajících provozovaných těžních zařízení, nebo jako nové s inovovanými parametry dle požadavku provozovatele. Rozměrově jsou uzpůsobeny danému profilu jámy, konstrukcí pak zadaným technickým parametrům: užití, nosnosti, zavěšení těžního, případně vyrovnávacího lana (lan) a vybavení.

 

Bezpečnost: Klece s určením pro hornictví musí svou konstrukcí z hlediska bezpečnosti splňovat příslušná ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb. a č. 415/2003 Sb.

 

Dodávka: Klece se dodávají dle konstrukce celistvé nebo dělený pro dopravu a montáž, opatřen ochranným nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. Součástí dodávky je průvodní dokumentace : sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce s doloženými atesty a zkouškami.

 

Montáž: Montáž klecí musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracem vedením organizace. Montáž musí probíhat pod technickým dozorem, před uvedením do provozu nutno vykonat zkušební jízdy dle určení vedení organizace.

 

Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu.nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost je 10let.


Zdroj dat
http://www.se-mi.cz/vyrobni-program/zarizeni-pro-doly/vertikalni-doprava/tezni-klece/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion