Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dopravní, stavební a manipulační technika i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dopravní, stavební a manipulační technika

i-TES > Dopravní, stavební a manipulační technika

Klíčová slova

Dopravní, stavební a manipulační, demoliční, výšková, zdvihací, technika


 

Hledáme pro jednotlivé

kategorie nové

partnery a experty

z oboru.

 

Bližší informace info@i-tes.com nebo +420 777 748 228.

 

 

 

 

Firmy evidované portálem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-tes.com/profile/terramet-spol-sro-5181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledáme pro jednotlivé

kategorie nové

partnery a experty

z oboru.

 

Bližší informace info@i-tes.com nebo +420 777 748 228.

 

 

 

 

 

 

 

 

 137 Dopravní, stavební a manipulační technika

 


 

Vysokozdvižné vozíky

 

Nízkozdvižné vozíky

 

Ručně vedené paletové vozíky

 

 Vysokozdvižný vozík je, jak už jeho název napovídá, vozík určený k manipulaci s materiálem, a to i do velkých výšek. Vysokozdvižné vozíky jsou poháněné spalovacím...

Pokračovat >>>

 Nízkozdvižné vozíky ručně vedené a elektrické jsou určeny pro převoz paletovaného materiálu. Velmi usnadňují obsluze manipulaci s materiálem oproti ručně vedeným paletovým vozíkům...

Pokračovat >>>

 Paletové vozíky (paleťáky) umožňují jednoduchou a rychlou manipulaci ve skladech, kontejnerech, vagónech, nákladních automobilech, atd. Paletové vozíky jsou standardně vybaveny ...

Pokračovat >>>

 


 

Plošinové, transportní vozíky a rudly

 

Elektrické tahače a tažné vozíky

 

Zvedací (zdvižné) plošiny a stoly

 

 Plošinové vozíky a rudly slouží ke krátkému převozu ručně (lehčího) manipulovatelného materiálu...

 

Pokračovat >>>

 Elektrické tahače slouží k tažení přívěsných vozíků a vozů, k tahání různých platforem na kolečkových podvozcích...

Pokračovat >>>

Zvedací plošina je navržena pro hladké a plynulé zvedání a spouštění břemen do jakékoli požadované výšky. Danou pozici si zachová i při ...

Pokračovat >>>

 


 

Systémy závěsné kolejové dopravy

 

Systémy pozemní kolejové dopravy

 

 

Pozemní kolové a pásové dopravní stroje

 

 

 

Systém závěsné jednokolejové dopravy je nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem dopravy osob, technologického a provozního materiálu v tunelech a důlních ...

Pokračovat >>>

Pozemní kolejová doprava je využívána v horizontálních podzemních dílech a tunelech, kde sklon nepřevyšuje 35 ‰ a profil díla je větší než 10m². Dále je využívána na povrchových ...

Pokračovat >>>

Podzemní a nadzemní vozidla pro přepravu osob jsou určena k přepravě personálu. Využití je jak v nízko profilových podzemních dolech, tak ve standardních a velkých profilech....

Pokračovat >>>

 


 

Rypadla (bagry)

 

Nakladače a manipulátory

 

Rypadlo-nakladač (bragry s přední lžící)

 

Bagr, rypadlo nebo také exkavátor je stroj, sloužící k těžbě a přemisťování hornin. Mezi jeho základní části patří podkop s pracovním zařízením (lopatou), kabina s pracovištěm obsluhy a podvozek. Jsou buď ...

Pokračovat >>>

Nakladač, také lopatový nakladač je stavební stroj, určený k nakládání a přemisťování sypkých materiálů na krátké vzdálenosti. Díky vybavení lopatou je zvláště vhodný k provádění zemních prací. Existují nakladače o ...

Pokračovat >>>

Rypadla-nakladače jsou univerzální stroje, původně na traktorovém podvozku. Na přední části je nakládací lopata, na zadní části je podkopové zařízení (tj. „bagr“). Přední nakládací část je určena pro nakládání ...

Pokračovat >>>

 


 

Dampry kloubové a pevné

 

Grejdry

Skrejpry


 

Pevný dampr a kloubový dampr (z anglického slova dumper – sklápěč) je velký nákladní automobil konstruovaný pro převoz materiálu v těžším terénu. Své uplatnění najde v povrchových lomech, pískovnách, na velkých...

Pokračovat >>>

Grejdr je samojízdný stavební stroj určený ke srovnávání velkých ploch při zemních pracích. Typické grejdry jsou třínápravové. Mnohem méně rozšířené jsou malé, dvounápravové grejdry. Motor a kabina řidiče se...

Pokračovat >>>

Skrejpr neboli škrabač (angl. scraper) je stavební stroj určený k těžbě, přepravě a rozprostírání zemin třídy 1 - 4. V těžkých zeminách 4. třídy a výše se doporučuje rozrušení nožovými rozrývači na buldozeru...

Pokračovat >>>

 


 

Truboukladače

 

Dozery pásové a kolové

Silniční stroje

Tento stroj využijí společnosti budující např. ropovody, plynovody nebo rozvody vodního potrubí. První truboukladače byly postaveny na bázi pásového traktory a jeřábu. Tyto stroje mají vynikající stabilitu, nosnost ...

Pokračovat >>>

Dozery (česky shrnovače), jsou traktorové stroje, sloužící k rozhrnování, hrnutí zeminy, popř. k demolici. Jejich pracovním nástrojem je radlice, někdy bývají opatřeny i rozrývačem. Vesměs se pohybují na pásovém podvozku...

Pokračovat >>>

Silniční válec je stavební stroj určený pro hutnění povrchů silnic. Jeho pracovním nástrojem je běhoun. Silniční fréza je stroj používaný v dopravním stavitelství, slouží zejména k frézování živičného povrchu, ...

Pokračovat >>>

  


  

Mostové jeřáby (podvěsné, jedno- a dvou-nosníkové)

 

Sloupové jeřáby otočné

 

Konzolové jeřáby otočné

 

Mostový jeřáb je zdvihací zařízení určené ke zvedání a přemisťování břemen ve výrobních halách, překladištích apod. Hlavní části mostového jeřábu je jeřábový most s pojezdovými příčníky a kočka se ...

Pokračovat >>>

Otočné sloupové jeřáby lze upevnit téměř na jakémkoliv místě, dokonce i tam kde je použití jiných manipulačních prostředků nemožné. Potřebná plocha pro upevnění jeřábů je totiž minimální. Nejčastější upevnění je na podlahu ...

Pokračovat >>>

Konzolové jeřáby nevyžadují pro upevnění žádnou podlahovou plochu. jejich montáž je velmi jednoduchá. Jsou určeny především k uchycení na ocelových nebo železobetonových sloupech haly, na existujících ...

Pokračovat >>>

 


 

Atipické a speciální jeřáby na míru

 

Portálové jeřáby (kolové a kolejové)

 

Kladkostroje (lanové, řetězové a elektrické)

Navržení atypického jeřábu přímo na míru.

 

 

 

 

Pokračovat >>>

Portálový jeřáb je jeřáb s trvalým umístěním. Konstrukce portálového jeřábu se skládá z mostu, a dvou stojin pevně spojených s mostem. Nosná konstrukce se tak podobá portálu. Portálové jeřáby mohou být...

Pokračovat >>>

Kladka je volně otočné kolo uložené na hřídeli. Po obvodě kola je vytvořena drážka pro vedení provazu, lana nebo řetězu. Kladka může být upevněna na nějaké konstrukci (pevná kladka), anebo zavěšena na laně...

Pokračovat >>>

 


 

Věžové jeřáby

 

Příslušenství pro jeřáby

 

Věžové jeřáby jsou moderní formou váhových jeřábů používaných především na stavbách, kde nám často poskytují nejlepší kombinaci výšky zdvihu a jeho kapacity (nosnosti). Většina věžových jeřábů, s ...

Pokračovat >>>

Výroba a prodej příslušenství a náhradních dílů pro jeřáby, kladkostroje a zdvižná zařízení.

 

 

 

Pokračovat >>>

  


 

Buldozery

 


 

Demoliční stroje osazené adaptéry k bourání

 

Ruční stroje a nářadí k bourání a demolici

  

Stroj s radlicí kolmou ke směru jízdy. Lze s ní hýbat směrem nahoru a dolu. Hrubě urovnávají terénní nerovnosti, zeminu mohou přemisťovat (hrnout). Tyto těžké stroje též slouží ke strhávání zdí, přesouvání velmi těžkého...

Pokračovat >>>

Stroje osazené zařízením pro provoz v kamenolomech, ve silniční a vodohospodářské stavbě, demolici betonových konstrukcí, demolici budov a stavebních konstrukcí z železobetonu, zpracování betonových bloků...

Pokračovat >>>

Do této kategorie patří např. hydraulické agregáty, ruční hydraulická kladiva, ruční pilovací a vrtací kladiva, hydraulické jádrové vrtačky, hydraulické kotoučové pily, hydraulické zarážeče a vytahovače pilotů, ...

Pokračovat >>>

 

 

 

 i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2024 Insion