Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Dopravníky i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Dopravníky

i-TES > Dopravníky

Dopravníky jsou strojní zařízení k plynulé dopravě sypkých nebo kusových materiálů na vzdálenost několika metrů až kilometrů. K nakládce nebo vykládce není potřebné zařízení zastavovat, k vrácení prázdného dopravního prostředku není potřeba žádného času.  Doprava materiálu je možná ve vodorovném, šikmém nebo svislém směru. Podle konstrukčních prvků máme dopravníky s tažným elementem (dopravovaný materiál nevykonává žádný relativní pohyb vzhledem k tažnému elementu) a dopravníky bez tažného elementu (dopravovaný materiál vykonává relativní pohyb vzhledem ke hnacímu prvku).


Klíčová slova

pásové dopravníky, dopravníky, přeprava materiálu, dopravník, dopravníky, technologické celky


 

Ing. Petr Zelenka

 

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Přeprava sypkého materiálu - Obchodní činnost"

 

+420 777 748 207

info@i-tes.com

 

Ing. Pavel Hartman

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Výroba pásových dopravníků"

 

+420 777 748 204

info@i-tes.com

 

Ing. Josef Vala

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Prodej dopravních pásů"

 

+420 777 748 201

info@i-tes.com

 

Ing. Tomáš Kočí

   

Expert portálu i-TES (Czech Republic)

 

"Opravy a spojování dopravních pásů"

 

+420 777 748 206

info@i-tes.com

 Dokumenty

663 Dopravníky

 • Šnekový dopravník:

  Ve šnekovém dopravníku je "šnek" (nazýván též šnekovnice, neboli spirála s osou), otáčející se v trubce nebo žlabu. Dopravník slouží pro přepravu sypkého nebo kusového materiálu (např. pro obilí, pelety, granule, uhlí do kotle, kávu atd.).
   

  126 Šnekové dopravníky
 • Spirálový dopravník:

  Součástí spirálového dopravníků je bezosá spirála používaná pro dopravu jemnozrnných a lehkých materiálů. Velké použití dopravníků je zejména v potravinářském, chemickém a plastikářském průmyslu pro dávkování do balících strojů a vážících zařízení, vyprazdňování a plnění.

  61 Spirálové dopravníky
 • Pásový dopravník:
  Pásové dopravníky jsou zařízení, sloužící k přepravě nespočetně druhů materiálu (nejčastěji sypkého materiálu a kusového zboží).

  63 Pásové dopravníky
 • Závěsný dopravník:

  Závěsné dopravníky kontinuálně dopravují kusový materiál nad úrovní podlahy a umožňují prostorové vedení dráhy (mohou překonávat výškové rozdíly, obcházet sloupy, přecházet překlady atd.). Závěsné dopravníky se používají jako dopravníky prosté (pouze k přemístění materiálu) nebo dopravníky technologické k vykonávání výrobních operací (montážní, mezioperační, skladové, manipulační) nebo při povrchových úpravách (odrezování, lakování, sušení nebo jako chladicí a ohřívací linky).


  Podle způsobu vedení řetězu po dráze mohou být dopravníky podvěsné nebo prostorové v provedení jednodráhovém nebo dvoudráhovém.

  37 Podvěsné dopravníky
 • Řetězový dopravník:

  Redlery (někdy označované jako řetězové dopravníky nebo redlerové dopravníky) jsou určeny pro vodorovnou nebo šikmou dopravu sypkých suchých hmot (obilí, šroty, granule, mouka, pokrutiny). Dopravním elementem je dopravní řetěz, vybavený lopatkami či korečky, který klouže po dně žlabu.

  62 Řetězové dopravníky - Redlery
 • Hřeblový dopravník:

  Hřeblové dopravníky přemísťují sypký materiál pomocí hřebel upevněných na tažném řetězu, mají tvar krabic nebo lopatek. Mohou být jedno, dvou nebo tří řetězové. Tažné a vratné větve mohou být nad sebou nebo vedle sebe. Umístění tažného orgánu (řetězu) je buď v materiálu, nebo mimo dopravovaný materiál. Dopravované množství bývá až 300 t.h-1, délka až 200 m. Pracovní rychlosti jsou do 1 m.s-1. Sklon dopravníku může být až 40o. Pohon hřeblových dopravníků je obvykle motorem přes převodovku a bezpečnostní spojku.

  19 Hřeblové dopravníky
 • Žlabový dopravník:

  Žlabový dopravník je zařízení, kde dopravovaný materiál je unášen unášeči nebo hřebly vlečenými oběžným řetězem nebo nesenými tyčí s postupně vratným pohybem v otevřeném žlabu hrnutím nebo vlečením. Žlabové dopravníky slouží k dopravě různých druhů materiálů, od sypkých až po kusové, mohou být stabilní nebo pojízdné. Podle pohybu unášecích prvků jsou žlabové dopravníky trkací nebo s obíhajícími unášecími prvky.

  0 Žlabové dopravníky
 • Vibrační dopravník:

  Vibrační dopravníky jsou mechanické dopravníky pro dopravu sypkých materiálů využívající k přemísťování setrvačných sil působících na částice dopravovaného materiálu. Dopravník je tvořen žlabem obvykle tvaru širokého U nebo kruhového, pružně uloženého na základnu. Pohon dopravníku udílí žlabu kmitavý pohyb. Vibrační dopravníky mohou být impulsní nebo s mikrovrhem.

  149 Vibrační dopravníky
 • Hadicový dopravník:

  Sbalení pásu do tvaru hadice nebo otočení pásu a sbalení do tvaru U v horní i dolní větvi dopravníku zabraňuje spadu materiálu pod trasu dopravníku a znečištění okolí. Při sbalení je pás sbalen „špinavou“ stranou dovnitř a tím se zabraní ulpění nečistot na válečcích.


  Hadicové dopravníky (nebo i "U dopravníky" a kombinace obou provedení) jsou vhodné pro ekologickou přepravu sypkých materiálů ve všech odvětvích průmyslu. Mezi nejčastěji dopravované materiály patří cement, sádrovec, ruda, umělá hnojiva, uhlí, dřevěné štěpky, zrniny atd. Design hadicových dopravníků eliminuje problémy spojené s provozem klasických pásových dopravníků jakými jsou spad materiálu z dopravníku, omezené úhly dopravy, obtížnost horizontální a vertikální zatáčky atd.

  1 Hadicové dopravníky - Trubkové dopravníky
 • Korečkový dopravník:

  Korečkové dopravníky (často zvané elevátory) jsou mechanické dopravníky přepravující sypký (jemnozrnný, drobně kusovitý) materiál v korečcích pevně (nevýkyvné) upevněných na tažném orgánu. Dopravní množství může být až 200 m3.h-1. Dopravní rychlost může být až 3,5 m.s-1. Dopravní výška je omezena prokluzem tažného elementu na hnacím bubnu (u dopravníku s pásem 30 m) nebo pevností řetězu (u dopravníků s řetězem 90 m). Korečkové dopravníky mohou být svislé nebo šikmé o sklonu 60o a více, s uspořádáním korečků přetržitým (velká rozteč korečků) nebo nepřetržitým (malá rozteč korečků).


  Tažným orgánem může být pás (pryžový, PVC, pletivový), článkový řetěz nebo lano. Pryžové pásy se obvykle používají stejné jako u pásových dopravníků. PVC pásy se používají v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. V případech silného mechanického, tepelného nebo chemického namáhání se používají pásy pletivové. Řetěz se používá k dopravě silně abrazivních materiálů o vysoké teplotě a při velkých dopravních výškách.

  18 Korečkové dopravníky - Elevátory
 • Flexowell dopravníky:

  Tyto dopravníky umožňují vysoce efektivní kombinaci vodorovné, šikmé a svislé dopravy sypkých materiálů. Mezi nejčastěji přepravované materiály patří železná ruda, uhlí, popílek, sádrovec, kamenivo, štěrk, písky, hnojiva, vápenec atd. Dopravovaný materiál je chráněn před vnějšími vlivy a prašnost spojená s provozem dopravníku je omezena na minimum.

  2 Flexowell dopravníky
 • Válečkový dopravník:

  Válečkové dopravníky (neboli válečkové tratě) mají válečky usazené v pevném rámu, které tvoří souvislou dráhu. Gravitační tratě jsou nepoháněné, případně může mít válečková trať i poháněcí sekci ve formě poháněných válečků nebo pásů. Oblouky (zatáčky) jsou řešeny prostřednictvím kuželových válečků. Používají se pro transport a manipulaci kusového materiálu např. krabic, beden, transportních palet apod. v distribučních skladech a balících linkách, při pohybu vývalků ve válcovnách apod.

  26 Válečkové dopravníky - Válečkové tratě
 • Řemenový dopravní:

  Řemenové dopravníky jsou určeny výhradně k přepravě kusových výrobků větších rozměrů, kdy jeden z rozměrů je několikanásobně větší než ostatní (tyče, hranoly apod.) Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních celků, popř. výrobních a montážních linek.

  1 Řemenové dopravníky
 • Třídění dopravníků podle použití daného dopravníku například na dopravníky pro doly, pískovny, štěrkovny, chemický průmysl, potravinářský průmysl atd.

  15 Dopravníky podle použití
 • Technologické celky:

  Technologické celky pro dopravu a úpravu sypkých hmot se skládají z různých vyráběných a dodávaných strojů a zařízení jako jsou především:

  • ocelové konstrukce
  • pásové dopravníky
  • korečkové dopravníky
  • Lomené dopravníky
  • Redlery
  • Drtiče
  • třídiče
  • separátory kovů
  • pásové a vibrační podavače
  • násypky a zásobníky
  • hlídače kovových předmětů
  • pásové váhy
  • pračky písku, atd.
  60 Technologické celky - Dopravníkové systémy
 • Projektování dopravníků:

  Podle požadavků zákazníků se zpracují návrhy a předloží řešení v podobě navržení dopravníků nebo technologických celků na klíč.

  2 Projektování dopravníků - Projekce a inženýring
 • Kompletní zajištění montáže, údržby a servisu dopravníků. Společnosti mohou nabízet až 24h hodinový servis i s možností stálého analyzování stavu dopravníku, pravidelného reportu i tvorby odborných expertíz.

  18 Montáž, údržba a servis dopravníkůReklama:

VVV MOST spol. s r.o. - Dopravní pásy, dopravníky, pásová doprava

 

 i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2024 Insion