Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorie MOVITRAC® B

Při výběru vhodného frekvenčního měniče pro danou aplikaci patří k rozhodujícím kritériím „modulární stavba zařízení“ a „malé nároky na prostor“. Firma SEW-EURODRIVE tyto nároky rozpoznala a důslednou inovací konstrukční řady MC07 vytvořila kompaktní a hospodárné řešení: MOVITRAC® MC07B – další generace frekvenčních měničů.


 

Vaše výhody:


 

    • velmi dobrá vybavenost zařízení
    • velký rozsah výkonů pro všechny napěťové oblasti
    • vysoký stupeň elektromagnetické kompatibility
    • velmi snadná obsluha a uvedení do provozu
    • velmi dobrý poměr cena/výkon

MOVITRAC® MC07B
Síťová přípojka
Výkonový rozsah
200 ... 240 V / 1fázová
0,25 ... 2,2 kW
200 ... 240 V / 3fázová
0,25 ... 30 kW
380 ... 500 V / 3fázová
0,25 ... 75 kW

 

Varianta zařízení:
Standardní provedení
Technologické provedení (aplikační modul)
Kontinuální pohyb / zpracování
Drtiče
ano
ano
Přepravní pásy
ano
ano
Řetězové dopravníky
ano
ano
Ventilátory
ano
ano
Čerpadlo
ano
ano
Válečkové dopravníky
ano
ano
Vytlačovací lisy
ano
ano
Míchače
ano
ano
Pohyblivé schody
ano
ano
Odstředivky
ano
ano
Jednoduché polohování
Dávkovací čerpadla
ne
ano
Otočné stoly
podmíněně
ano
Pojezdy
podmíněně
ano
Zdvihací zařízení
podmíněně
ano
Jeřáby
podmíněně
ano
Vozíky pro příčný pojezd
podmíněně
ano
Dynamické polohování
Dávkovací čerpadla
ne
ne
Manipulační systémy
ne
ne
Osy Motion Control
ne
ne
RBG
ne
ne

 

Varianta zařízení:
Standardní provedení
Technologické provedení (aplikační modul)
Síťová napětí
1 x AC 200 - 240 V (50/60 Hz)
ano
ano
2 x AC 200 - 240 V (50/60 Hz)
ano
ano
3 x AC 380 - 500 V (50/60 Hz)
ano
ano
Typy sítí
IT
ano
ano
TN s přímo uzemněným nulovým bodem
ano
ano
TT s přímo uzemněným nulovým bodem
ano
ano
Způsob regulace
Napěťově-frekvenční řízení U/f
ano
ano
Napěťově orientovaná vektorová regulace VFC
ano
ano
Proudově orientovaná vektorová regulace CFC
ne
ne
Funkce
Synchronizace otáček
ano
ano
Jednoduché polohování
ne
ano
Funkce letmého startu
ano
ano
Volné programování (IPOSplus)
ano
ano
Stejnosměrné brzdění
ano
ano
Funkce zdvihacího zařízení
ano
ano
Momentová regulace
ne
ne
Efektivita využití energie
Funkce úspory energie
ano
ano
Meziobvodová vazba
podmíněně
podmíněně
Rekuperace do sítě
podmíněně
podmíněně
Funkční bezpečnost
PROFIsafe
volitelně
volitelně
STO
ano
ano
SS1
podmíněně
podmíněně
Způsoby komunikace
CANopen
ano
ano
DeviceNet
volitelně
volitelně
EtherCAT
volitelně
volitelně
Ethernet/IP
volitelně
volitelně
Modbus TCP
volitelně
volitelně
PROFIBUS DPV1
volitelně
volitelně
PROFINET IO
volitelně
volitelně
Typy motorů
Asynchronní motory
ano
ano
Vysokofrekvenční motory
ano
ano
Motory LSPM
připravuje se
připravuje se
Motory pro oblasti chráněné proti explozi
ano
ano
Servomotory
ne
ne
Synchronní motory
ne
ne
Typy snímačů
Snímač absolutních hodnot
ne
ne
Inkrementální snímač
ne
ne
Rezolver
ne
ne
Zabudovaný snímač SEW
ne
ano
Certifikace
CE
ano
ano
cUL
ano
ano
UL
ano
ano
C-Tick
ano
ano

 

Doplňky
FBG11B
Násuvné jednoduché obslužné zařízení
UBP11A
Parametrický modul
DBG60B
Textové obslužné zařízení
FSC11B / FSC12B / FSE24B
Komunikační modul určený k propojení měničů MOVITRAC® MC07B přes rozhraní SBus / RS-485 / EtherCAT® pro účely diagnostiky a parametrizace pomocí PC
FIO11B
Analogový modul se vstupem požadovaných hodnot, analogovým výstupem a rozhraním RS-485
FIO21B
Digitální modul se 7 binárními vstupy a přípojkou na SBus
MBG11A
Nastavení požadovaných hodnot
DFP21B / DFE24B / DFE32B / DFE33B / DFD11B
Brány průmyslových sběrnic – vestavěné nebo ve zvláštních skříních: PROFIBUS DP-V1 / EtherCAT® / PROFINET IO / EtherNet/IP a Modbus TCP / DeviceNet (CANopen integrováno v základním zařízení)
UWS11A / UWS21B / USB11A
Převodník rozhraní
MOVI-PLC®
Řízení pohybů, programovatelné v IEC 61131 s výkonnými knihovnami
Technologické provedení s programováním IPOSplus® a aplikačním modulem pro jednoduché polohování
SafetyDRIVE: Integrovaná funkční bezpečnost
Standardní provedení Safe Torque Off (STO) až PL d podle EN ISO 13849-1 pro zařízení s připojením na 3 x AC 230 V / 400 V o výkonu 0,55 kW až 75 kW (volitelně 230 V až 2,2 kW a 400 V až 4 kW)

 


Příslušenství a doplňková zařízení
Obslužný software MOVITOOLS® MotionStudio
MOVITOOLS® MotionStudio je balík programů, pomocí kterého je možné pohodlně provádět uvedení do provozu, parametrizaci a diagnostiku frekvenčních měničů MOVITRAC® MC07B a pohonových měničů MOVIDRIVE® MDX60/61B.
Rekuperační modul MDR60A
Pomocí rekuperačního modulu MDR60A je možné napájet několik zařízení pomocí centrální síťové přípojky. V generátorovém režimu je výkon dodáván zpět do napájecí sítě. Použití modulu MDR60A vede k úsporám energie a snižuje náročnost instalace.
Brzdové odpory typu BW
Brzdové odpory typové řady BW představují vhodný doplněk pro generátorový provoz frekvenčních měničů MOVITRAC® MC07B a pohonových měničů MOVIDRIVE® MDX60/61B. Pomocí integrovaného teplotního senzoru je možné odpor chránit bez externího monitorování.
Síťová tlumivka typu ND
Síťové tlumivky typové řady ND zvyšují přepěťovou ochranu měničů. To je důležitou vlastností u průmyslových sítí, zejména pokud je měnič nainstalován v blízkosti síťového napájecího transformátoru.
Síťový filtr typu NF
Pro instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility podle EN 55011 jsou k dispozici síťové filtry typové řady NF, které potlačují vysílání rušivých signálů z měničů na straně sítě. S těmito síťovými filtry je možné na straně sítě dodržet třídu mezních hodnot B.
Výstupní tlumivky HD
Výstupní tlumivky typové řady HD potlačují vysílání rušivých signálů z nestíněného kabelu motoru. Při instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility je možné s jejich pomocí dodržet na straně motoru třídu mezních hodnot B podle EN 55011. S ohledem na instalaci v souladu se zásadami elektromagnetické kompatibility tak výstupní tlumivka představuje alternativu ke stíněnému vedení motoru.
Výstupní filtr typu HF
Výstupní filtry řady HF jsou sinusové filtry pro vyhlazení výstupního napětí z měničů. Výstupní filtry se používají u skupinových pohonů pro potlačení nežádoucích proudů v kabelech motorů a pro zamezení vzniku napěťových špiček u dlouhých přívodních kabelů k motorům.

 


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/movitrac-b.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2019 Insion