Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Díly a příslušenství dopravníků > Pohony a převodovky pro dopravníky > Pozicování "modulo" | SEW-EURODRIVE CZ, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie Pozicování "modulo"

Vždy, když je přepravován materiál, např. u aplikací v oblasti přepravní techniky a logistiky, je třeba řídit průběhy velkého množství pohybů. Velmi často se přitom jedná o lineární pohyby v podobě zdvihacích zařízení, pojezdů nebo přepravních pásů a o rotační pohyby v podobě otočných stolů. Zejména rotační pohyby se často provádějí taktovaně, např. u otočných taktovaných stolů nebo otočných rozváděčů, ale taktované aplikace jsou také např. u přepravních pásů, tzv. taktované pásy.


 

Konkrétním zadáním pohonu jsou otočné taktované stoly. Materiál se pro další zpracování posouvá v taktu vždy o určitý úhel. Obvykle přitom dochází k pohybu pouze jedním směrem. Další typ pohonu představují otočné rozdělovače. Zde je materiál rozdělován do různých pozic, přičemž je často zapotřebí polohování s optimalizací trasy. Do nové polohy systém najede vždy po nejkratší možné trase.


 

Taktované přepravní pásy představují podobné zadání pohonu, jako otočné taktované stoly. Materiál se na přepravním pásu posouvá vždy o určitou vzdálenost. Kompletní oběh přepravního pásu přitom odpovídá otočení taktovaného stolu o 360°. 

Řešení pohonové aplikace s měničem MOVIDRIVE® spočívá ve využití aplikačního modulu „polohování Modulo“. Aplikační modul „polohování Modulo“ je součástí obslužného softwaru MOVITOOLS® měniče MOVITOOLS® MotionStudio a je možné jej odblokovat po zakoupení licence. Systém vás prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní provede parametrizací, je třeba pouze zadat potřebné parametry pro danou aplikaci, např. polohy, rampy a rychlosti. Aplikační modul z těchto parametrů vytvoří řídicí program a nahraje ho do měniče. Měnič MOVIDRIVE® pak převezme kompletní řízení pohonu, čímž dojde k uvolnění kapacity nadřazeného řízení. Přitom je možné zvolit, zdá má být měnič řízen přes binární vstupy nebo přes průmyslovou sběrnici.
 

Jakkoli jsou aplikace náročné a komplexní, vysoká funkčnost aplikačního modulu „polohování Modulo“ vás dovede k cíli.


 

  • Je možné nadefinovat a navolit 16 cílových pozic resp. šířek kroku. Při řízení přes průmyslovou sběrnici je možné zadávat cílové pozice a šířky kroků také jako proměnné.
  • Pro každou z 16 cílových pozic resp. délek kroku je možné zvlášť nastavit rychlost pojezdu a rampu.
  • U neceločíselných převodových poměrů je možné provést korekci úhlové chyby pomocí letmého nastavení referenčních hodnot.
  • Při silové vazbě (= tj. s možností prokluzu) mezi hřídelem motoru a aplikací je možné nastavit referenční hodnoty pomocí externího inkrementálního snímače.
  • Uživatelské jednotky je možné nastavit libovolně.
  • Automatický výpočet rozlišení dráhy a grafické zobrazení polohy.
  • Asistované, komfortní uvedení do provozu a diagnostika.


 

V aplikačních modulech je využívána důležitá vlastnost pohonových měničů MOVIDRIVE®, a sice polohování a sekvenční řízení IPOSplus®. Program IPOSplus® v měniči MOVIDRIVE® provádí na základě údajů zadaných v aplikačním modulu strojově orientované řízení celého průběhu pohybů v měniči MOVIDRIVE®.
 

Kromě otočného taktovaného stolu, otočného rozváděče a taktovaného pásu je samozřejmě možné pomocí aplikačního modulu „polohování Modulo“ realizovat i další aplikace. Jako příklady je možné uvést:


 

  • Výkyvná zařízení
  • Klikové pohony
  • V zásadě všechny aplikace se silovou vazbou mezi hřídelem motoru a zátěží


 

  • Vysoká funkčnost
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní
  • Je třeba pouze zadat potřebné parametry pro danou aplikaci.
  • Asistované nastavování parametrů namísto náročného programování.
  • Nejsou zapotřebí žádné programátorské zkušenosti.
  • Odpadá zdlouhavé zapracování.
  • Volitelně řízení přes svorky nebo přes průmyslovou sběrnici.
  • Kompletní řízení pohybů provádí program IPOSplus® v měniči MOVIDRIVE®.
  • Realizace decentrálních koncepcí je snadnější.


 


Zdroj dat
http://www.sew-eurodrive.cz/produkt/pozicov-n-modulo.htm


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion