Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy > Hlubinné doly (Hlubinná těžba) > Důlní lokomotiva závěsná - DLZ210F | FERRIT s.r.o.

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Důlní lokomotiva závěsná - DLZ210F

 

Zaměřujeme se na stavby a opravy strojů s mechanickým pohonem určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich technologií. Zajišťujeme dodávky náhradních dílů a závěsných lokomotiv.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

Důlní lokomotiva závěsná typu DLZ210F je trakční prostředek určený pro přepravu vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze profilu I 155 v horizontální rovině a v úklonech do 30 stupňů.

Lokomotivu je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu dle ČSN EN 1127-2+A1. Je konstruována pro použití v prostorech do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle Nařízení vlády č. NV 23/2003 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 94/9/ES)  je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2. Lokomotiva splňuje požadavky NV 176/2008 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/42/ES). Při výskytu nebezpečné koncentrace metanu nad 1,5% (koncentrace se může dle národních předpisů lišit) musí být lokomotiva odstavena a motor vypnut.

Lokomotiva se skládá z několika základních částí, a to dvou kabin,  motorové části zavěšené  na dráze pomocí nosných vozíků, pomocné části s chladičem a elektrickými prvky lokomotivy a jedné až dvanácti přídavných hnacích jednotek, které jsou vzájemně propojeny spojovacími táhly. Mezi kabiny a motorovou část, popř. pomocnou část se mohou vřadit různá pomocná zařízení.

Motorová část lokomotivy tvoří základní pohonnou část stroje a skládá se ze základního nosného rámu.  K rámu jsou připevněné nosné vozíky, sdružená nádrž a chladič voda-vzduch.

 

Motor John Deere s vlastní úpravou do důlního prostředí má vlastní chlazené turbodmychadlo. Motorem nasávaný vzduch je veden přes filtrační vložky ve vzduchovém čističi a zastavovací ventil sání do protiexplozivních vložek a dál přes vysokotlakou kovovou hadici přímo do kompresorové části turbodmychadla. Z této kompresorové části je dál veden přes vysokotlakou kovovou hadici tlakový sací vzduch do sacího traktu motoru. Výfukové plyny prochází z motoru přes chlazené výfukové potrubí do chlazené turbínové skříně turbodmychadla. Poté výfukový plyn proudí přes chlazené vysokotlaké kovové hadice do katalyzátorové skříně. Dále přes chlazené vysokotlaké kovové hadice proudí do suchého chladiče výfukových plynů. Zde vchází přes dva kuličkové chrániče do lapače jisker.

 

Lapač jisker pracuje na principu odlučovacího typu, což je princip odlučování horkých částic z proudu výfukových plynů vířivým účinkem. Poté vychází výfukové plyny z výfukového koncového svařence bezpečně do atmosféry.

 

Elektrická instalace lokomotivy zajišťuje sledování a diagnostiku parametrů lokomotivy, jako např. teplot, hladin a tlaků provozních kapalin, rychlosti lokomotivy atd. Umožňuje obsluze lokomotivy prostřednictvím jednotky vizualizace v kabinách lokomotivy sledovat výše uvedené stavy a také hlášení o poruchových stavech lokomotivy. Veškeré informace sledované elektrickou instalací se ukládají na paměťovou kartu pro potřeby servisu.

Pro bližší technické informace kontaktujte naše obchodní oddělení.


Zdroj dat
http://www.ferrit.cz/cs/produkty/dlz210f


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion