Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy > Hlubinné doly (Hlubinná těžba) > Důlní lokomotiva závěsná - DLZA90F | FERRIT s.r.o.

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Důlní lokomotiva závěsná - DLZA90F

 

Zaměřujeme se na stavby a opravy strojů s mechanickým pohonem určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich technologií. Zajišťujeme dodávky náhradních dílů a závěsných lokomotiv.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

Důlní lokomotiva závěsná akumulátorová typu DLZA90F je trakční prostředek určený pro přepravu vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze v horizontální rovině a v úklonech do 30 stupňů.

 

Lokomotivu je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu dle ČSN EN 1127-2+A1. Je konstruována pro použití v prostorech do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle Nařízení vlády č. NV 23/2003 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 94/9/ES) je zařízení zařazeno do skupiny I a kategorie M2. Lokomotiva splňuje požadavky NV 176/2008 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/42/ES). Při výskytu nebezpečné koncentrace metanu nad 1,5% (koncentrace se může dle národních předpisů lišit) musí být lokomotiva odstavena a odpojená od zdroje.

 

Lokomotiva se skládá z několika základních částí, a to ze dvou kabin, zdrojové části zavěšené na hydraulickém transportním zařízení NZH2/4, pomocné části zavěšené pomocí nosných vozíků a čtyřech nebo šesti přídavných hnacích jednotkách, které jsou vzájemně propojeny spojovacími táhly. Mezi kabiny a zdrojovou část, popř. pomocnou část se mohou vřadit různá přídavná zařízení.

Hnací jednotka se skládá ze samotného rámu hnací jednotky. Na křídle hnací jednotky je uchycený nevýbušný trojfázový elektromotor, který je pružnou spojkou spojený s planetovou převodovkou, na níž je uchycená hnací kladka hnací jednotky. Každá hnací jednotka obsahuje přímočarý hydromotor přítlaku a přímočarý hydromotor pro odbrzďování brzdy.

 

Zdrojová část lokomotivy obsahuje kontejner s trakčními baterkami. Uvedené baterie jsou sestavené do jednoho nosiče, obsahujícího 176 ks článků. Články baterie jsou osazené systémem centrálního doplňování vody AQUAMATIC a senzory teploty. Součástí baterie je připojovací konektor „All in one“.

 

Pomocná část lokomotivy obsahuje svorkovnicovou skříň, centrální řídící jednotku, skříně frekvenčních měničů s chlazením, okruh pomocné hydrauliky lokomotivy a nádrž hydraulické kapaliny. Čtyři frekvenční měniče slouží na regulaci pohonu čtyřech hnacích jednotek lokomotivy. V případě pohonu lokomotivy se šesti hnacími jednotkami je použito šest frekvenčních měničů. Pátý, případně sedmý frekvenční měnič slouží na regulaci okruhu pomocné hydrauliky a na okruh chlazení frekvenčních měničů. Okruh pomocné hydrauliky slouží pro ovládání brzd, pro okruh přítlaku, pro ovládání pomocných funkcí, nouzové odbrzdění lokomotivy a pro manipulaci s kontejnerem baterií.

 

Elektrická instalace lokomotivy zajišťuje sledování a diagnostiku parametrů lokomotivy, jako např. teplot, hladin a tlaků provozních kapalin, rychlosti lokomotivy atd. Umožňuje obsluze lokomotivy prostřednictvím jednotky vizualizace v kabinách lokomotivy sledovat výše uvedené stavy a také hlášení o poruchových stavech lokomotivy. Veškeré informace sledované elektrickou instalací se ukládají na paměťovou kartu pro potřeby diagnostiky provozního stavu lokomotivy. Lokomotiva má možnost ovládání dálkovým ovládáním REM-CON a možnost dálkového sběru dát o provozu lokomotivy.

 

Pro bližší technické informace kontaktujte naše obchodní oddělení.


Zdroj dat
http://www.ferrit.cz/cs/produkty/dlza90f


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion